Vostok Nafta

SUBSTANSVÄRDE I VOSTOK NAFTA INVESTMENT LTD PER 31 JULI 2007

Pressmeddelande   •   Aug 10, 2007 08:49 CEST

Substansvärde per aktie: USD: 12,68, SEK: 85,33

Utveckling av substansvärde (USD/aktie) juli 2007: 4,33%

RTS-indexutveckling, juli 2007: 5,07%

Tre största innehaven 31 juli 2007 (Procent av aktieportföljen):
1. Black Earth Farming 21,34%
2. TNK BP Holding Pref 13,10%
3. Belon 6,45%


Vostok Naftas beräknade substansvärde per den 31 juli 2007 uppgick till 583,32 miljoner USD eller omkring 3 926,88 miljoner SEK enligt kurs SEK/USD 6,73. Antalet utestående aktier per den 31 juli 2007 var 46 020 901. Avseende den del av Vostok Naftas aktieportfölj som utgörs av noterade aktier har värdet beräknats utifrån köpkurs vid stängning den 31 juli 2007.

Någon granskning av ovanstående beräkningar har inte gjorts av bolagets revisorer.

Per Brilioth
Verkställande direktör