Vostok Nafta

SUBSTANSVÄRDE I VOSTOK NAFTA INVESTMENT LTD PER 31 OKTOBER 2006

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2006 09:05 CET

Substansvärde per aktie: USD: 56,67, SEK: 409,30
Utveckling av substansvärde (USD/aktie) oktober 2006: -0,64% ROS-indexutveckling, oktober 2006: 2,44% Tre största innehaven 31 oktober 2006 (Procent av aktieportföljen): 1. Gazprom 90,23% 2. Rosneft 2,71% 3. TNK BP Holding pref 2,16%

Vostok Naftas beräknade substansvärde per den 31 oktober 2006 uppgick till 2 635,87 miljoner USD eller omkring 19 038,40 miljoner SEK enligt kurs SEK/USD 7,22. Antalet aktier per den 31 oktober 2006 var 46 515 000. Avseende den del av Vostok Naftas aktieportfölj som utgörs av aktier noterade på RTS har värdet beräknats utifrån köpkurs vid stängning den 31 oktober 2006. För övriga i portföljen ingående noterade aktier beräknas värdet utifrån den per 31 oktober 2006 genomsnittliga köpkursen vid stängning, enligt två av varandra oberoende mäklarfirmor på den ryska aktiemarknaden.

Någon granskning av ovanstående beräkningar har inte gjorts av bolagets revisorer.Per Brilioth
Verkställande direktör