Investment AB Öresund

Substansvärde per 070131

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2007 08:50 CET

Substansvärdet[1] ökade med 3,0 procent till 154 kronor per aktie
Index[2] steg med 3,3 procent


SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 JANUARI 2007


Aktie
Antal Marknads-
värde, Mkr
Kr/aktie
Andel, %
Fabege 8 268 600 1 546 24 15,5
Nobia 4 508 900 1 245 19 12,5
HQ Bank 3 141 272 845 13 8,5
Industrivärden C 3 050 000 814 13 8,2
Investor 4 000 000 671 10 6,7
Bilia 4 796 937 634 10 6,4
Avanza 4 909 047 582 9 5,8
Volvo 1 000 000 529 8 5,4
SkiStar 4 077 200 465 7 4,7
Electrolux B 3 515 000 461 7 4,6
Övriga värdepapper[3] 1 477 23 14,8
Övriga tillgångar och skulder, netto[4] 691 11 6,9
Totalt 9 960 154 100,0
Börskursen den 31 januari 2007 var 169,50 kronor.


KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

Årsredovisning mars 2007
Årsstämma 23 mars 2007, kl. 11.00 på Moderna Museet i Stockholm
Delårsrapport, januari - mars 2007 13 april 2007
Delårsrapport, januari - juni 2007 6 juli 2007
Delårsrapport, januari - september 2007 9 oktober 2007


Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den andra arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli månad redovisas den 14 augusti 2007. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats, www.oresund.se samt på www.huginonline.se

Stockholm den 2 februari 2007

Mats Qviberg
Verkställande direktör

[1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 64.774.494 aktier, vilket motsvarar det totala antalet aktier i Öresund.
[2] Avser SIX Return Index.
[3] Varav onoterade värdepapper uppgick till 136 Mkr.
[4] Varav likvida medel uppgick till 696 Mkr.