Investment AB Öresund

Substansvärde per 070731

Pressmeddelande   •   Aug 14, 2007 09:37 CEST

Öresunds substansvärde
1 januari - 31 juli 2007

Substansvärdet[1] ökade med 13,9 procent till 165 kronor per aktie
Index[2] steg med 11,8 procent

SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 JULI 2007Aktie
Antal Marknads-
värde, Mkr
Kr/aktie
Andel, %
HQ Bank 5 643 544 1 445 22 13,5
Nobia 13 526 700 1 096 17 10,3
Industrivärden C 7 029 800 986 15 9,2
Investor 5 395 000 946 15 8,9
Avanza 5 416 347 623 10 5,9
Electrolux B 3 500 000 598 9 5,6
Bilia 4 729 437 591 9 5,5
Fabege 7 235 626 523 8 4,9
SkiStar 4 177 200 484 7 4,5
Volvo 2 840 000 365 6 3,4
Övriga värdepapper[3] 2 277 35 21,3
Övriga tillgångar och skulder, netto[4] 751 12 7,0
Totalt 10 685 165 100,0Börskursen den 31 juli 2007 var 158,50 kronor.


KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLENDelårsrapport, januari - september 2007 9 oktober 2007
Bokslutskommuniké 2007 23 januari 2008
Årsstämma 2 april 2008Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den andra arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli månad redovisas den 14 augusti 2007. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats, www.oresund.se samt på www.huginonline.se


Stockholm den 14 augusti 2007

Stefan Dahlbo
Verkställande direktör


[1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 64.774.494 aktier, vilket motsvarar det totala antalet aktier i Öresund.
[2] Avser SIX Return Index.
[3] Varav onoterade värdepapper uppgick till 137 Mkr.
[4] Varav likvida medel uppgick till 747 Mkr.