Medtronic AB

Subvention av insulinpumpen MiniMed Paradigm REAL-Time i Sverige

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2007 16:40 CET

Beslutet om subvention innebär att den senaste insulinpumpstekniken som möjliggör integrerad kontinuerlig glukosmätning nu omfattas av högkostnadsskyddet.

Läkemedelsförmånsnämnden har beslutat att från och med den 13 februari bevilja Medtronics ansökan om subvention för insulinpumpen MiniMed Paradigm REAL-Time. Insulinpumpbehandling är ett effektivt verktyg för att uppnå en jämn blodsockernivå vid diabetes. Systemet MiniMed Paradigm REAL-Time är ett nytt unikt behandlingssystem med kontinuerlig glukosmätning och insulinpump integrerat. Systemet ger ökade möjligheter för patienter att bättre kontrollera sin diabetes vilket ökar möjligheten till bättre hälsa. Subvention gäller för enbart pumpdelen i systemet.

Den unika funktionen med en separat sändare med sensor för kontinuerlig glukosmätning som ingår i systemet omfattas inte av subventionen. Denna del kan köpas in separat av vården eller av patienten själv efter ordination av läkare. Glukossensorn kopplas enkelt till insulinpumpen under kortare eller längre tid beroende på behov.

– Beslutet är glädjande och innebär nu större möjligheter för fler att få använda denna typ av system för mätning av sockernivåerna. Dels för kontinuerlig användning för vissa grupper av patienter och framför allt en möjlighet för fler att periodvis använda systemet både som ett värdefullt pedagogiskt hjälpmedel och inte minst för bättre diagnostik, kartläggning och inställning av blodsockret, säger Eva Örtqvist, överläkare vid Diabetesenheten på Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Solna.

Astrid Lindgrens Barnsjukhus är en av fyra kliniker som varit med och utvärderat systemet i Sverige.

För mer information kontakta
Pernilla Sjöstrand, nordisk kommunikationschef Medtronic, tel 08-56 858 526, 0704-31 00 04, e-post: pernilla.sjostrand@medtronic.com

Eva Örtqvist, överläkare vid Diabetesenheten, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, 08-5177 75 69, e-post eva.ortqvist@karolinska.se

För mer pressinformation samt pressbilder hänvisas till nyhetsrummet på www.medtronic.se eller www.newsonline.se/medtronic. Där finns bland annat tidigare pressmeddelanden om Guardian RT och systemet MiniMedParadigm REAL-Time.