TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Subvention för Xolair

Pressmeddelande   •   Mar 14, 2006 08:46 CET

LFN beslutar att läkemedlet Xolair ska ingå i förmånerna. Xolair är endast avsedd för patienter med svår allergisk astma.

Två villkor är fästa till subventionsbeslutet för Xolair:

* Företaget ska i all sin marknadsföring och annan information tydligt informera om att utvärdering av patienternas svar på Xolair-behandlingen är viktig för en kostnadseffektiv behandling.
* Företaget ska svara för att en uppföljning av Xolair-användningen i klinisk praxis görs. Uppföljningen ska främst visa hur responsutvärderingen sker och huruvida behandlingen avslutas om patienten efter 16 veckor inte svarat på behandlingen.
Även erfarenheter i klinisk praxis av läkemedlets effekt och biverkningar efter längre behandlingstid än sex månader ska följas upp.
Uppföljningarna ska redovisas till Läkemedelsförmånsnämnden senast 31 december 2010.

Läs beslutet i sin helhet här(pdf).
http://www.lfn.se/upload/Beslut%202006/BES_060307_xolair.pdf