Uppsala Vatten och Avfall

Succé för den nya textilåtervinningen på återvinningscentralerna i Uppsala

Pressmeddelande   •   Jun 25, 2014 08:00 CEST

Insamlingen av kläder och textilier på Uppsala Vattens återvinningscentraler har ökat med 300 procent sedan införandet i maj. Om Uppsalaborna fortsätter att sortera ut kläder på ett lika bra sätt året ut så bidrar det med en sänkning av koldioxidutsläppen med 800 ton. Det motsvarar utsläppen från 200 bilar som kör 1 500 mil på ett år.

Sedan maj i år tas både rena, trasiga och fläckiga kläder och textilier emot på återvinningscentralerna. De nya behållarna för kläder och textilier ersatte den tidigare klädinsamlingen för enbart hela och rena kläder. Gensvaret från besökarna på återvinningscentralerna har varit mycket positivt.

– Det är inspirerande och roligt att se det miljöengagemang som våra besökare har. Responsen på den nya kläd- och textilinsamlingen är positiv och många besökare uttrycker uppskattning för att det nu finns möjlighet att ta till vara på materialet och minska belastningen på miljön, säger Bestoon Gawher, driftsledare på återvinningscentralerna.

Textil är en komplex produkt som kräver mycket resurser vid tillverkning. Idag förbränns en stor del av de textilier som produceras men i och med den nya insamlingen ökar andelen som istället går till återanvändning och materialåtervinning. På så sätt kan vi spara stora mängder energi, vatten och kemikalier genom minskad nytillverkning.

FAKTA
För att producera ett par jeans krävs 10 000 liter vatten och produktionen sker ofta i länder där tillgången på vatten är begränsad.

Om alla Uppsalabor skulle slänga ett par jeans i den nya fraktionen skulle det också spara omkring 30 ton miljöfarliga bekämpningsmedel.

Via sorteringsanläggningar i Sverige och Holland får cirka två tredjedelar av alla textilier nytt liv genom återanvändning. En tredjedel materialåtervinns och blir till exempel jeans eller katastroffiltar.


Uppsala Vatten är ett kommunägt bolag som arbetar med dricksvatten, rening av avloppsvatten, hämtning av hushållsavfall, produktion av biogas samt återvinning av avfall.
Verksamheten präglas av stort engagemang och högt tekniskt kunnande. Till vårt förfogande finns bland annat femton vattenverk, tretton reningsverk, en modern avfallsanläggning med deponi samt en biogasanläggning som producerar drivmedel till bilar och bussar. Vi sköter även om 600 km vattenledningar, 850 km avloppsledningar och ett 100-tal pumpstationer.

Våra kunder är privatpersoner och företag i Uppsala kommun. Vi är 150 anställda med en omsättning på dryga 400 miljoner kronor (2009).