Awapatent

Succé för designskydd - men inte i Sverige

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2005 13:42 CEST

Svenska företag förlorar striden om design. Det framgår av ny statistik från EU-myndigheten OHIM. Endast 2,5 procent av de designskydd som sökts från företag inom EU kommer från Sverige och trenden är neråtgående. Sedan systemet med europeiskt designskydd infördes har den ansvariga myndigheten OHIM mottagit över 106 000 ansökningar från företag som vill skydda sina formgivningar. På kort tid har EU:s designskydd därmed fått stor betydelse för företag som använder design som en konkurrensfördel. Den senaste statistiken visar dock att svenska företag inte fullt ut insett de stora fördelar som EU-design medför. – Att skydda design har blivit allt viktigare när det handlar om produkter som har likartade tekniska egenskaper. På exempelvis marknaden för mobiltelefoner är design ett av de främsta konkurrensmedlen. Att svenska företag står för en allt mindre andel av de europeiska designskydden är därför allvarligt, säger Stefan Hjelmqwist, marknadschef på Awapatent. Företag från Tyskland och Italien står för häften av alla de designskydd som beviljas av OHIM. Större länder som Storbritannien och Frankrike är precis som Sverige underrepresenterade i statistiken. För Danmark är tendensen den motsatta. Danska företag står bakom fler ansökningar än hela det svenska näringslivet. – Det är dags att även svenska företag får upp ögonen för att design måste skyddas om det ska vara en viktig konkurrensfördel även framledes. Annars riskerar svenska företag att bli blockerade av de konkurrenter som varit steget före, konstaterar Stefan Hjelmqvist. Designskydd Antal Andel (%) Tyskland 32 725 30,72 Italien 21 226 19,92 Storbritannien 11 044 10,37 Frankrike 10 760 10,10 ------------------ ------- -------- Danmark 3 570 3,35 Sverige 2 671 2,51 För ytterligare information: Stefan Hjelmqwist, marknadschef, Awapatent AB Telefon: 040-98 51 60, mobil: 0708-86 87 97 Bilder och övrig pressinformation gällande Awapatent finns på:/SE Awapatent AB är Europas näst största konsultföretag inom immaterialrätt (patentfrågor, design, varumärkesskydd), IT-juridik och biorätt. Awapatent har cirka 280 anställda och kontor i Sverige, Danmark och Tyskland omsatte 409 MSEK under 2004. Kunder är bland andra svenska och utländska industriföretag. Huvudkontoret ligger i Malmö.