Naturarvet

Succé för insamling genom "skogsköp"

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2012 05:58 CEST

50 personer har redan deltagit i Naturarvets insamling för att bevara Iglekärrs gammelskog genom att "köpa" varsin bit skog. Varje sådan bit är ca 150 kvadratmeter stor och kostar 1 500 kronor. "Köparen" blir inte juridisk ägare till marken men blir registrerad som bevarare av just den biten på Naturarvets hemsida.

"Vi smög igång den här möjligheten i början av september och redan innan vi hade lagt ut den offentligt på vår hemsida var det några som hittade den på nätet och "köpte" varsin bit", berättar Mats Abrahamsson, versksamhetsledare på Naturarvet. "Vi är själva lite förvånade över att det finns en så stor vilja att vara med och bevara gammelskogen, 1 500 kronor är ändå ganska mycket pengar."

Naturarvet skrev kontrakt på köpet av Iglekärrs gammelskog i februari i år och har två år på sig att samla in de cirka 5,5 miljoner som skogen kostar. En avbetalning på 1 550 000 kronor ska göras före sista december i år.

"Vi har ganska långt kvar för att få in de pengar vi behöver samla in i år", säger Mats Abrahamsson, "men om viljan att bevara gammelskog är så här stor tror vi ändå att vi kommer att klara det."

'Skogsköpen' är ett av flera sätt att vara med och bevara skogen. 'Köp' av enstaka träd, bidrag via SMS och möjligheten att bli månadsgivare eller att starta en egen insamling på Naturarvets hemsida, är andra sätt att delta i insamlingen.

Läs mer om insamlingen på http://naturarvet.se/hem/bevara-skog/kop-en-bit-av-iglekarrs-gammelskog/

För mer information, kontakta Mats Abrahamsson på 0705-821 499 eller mats@naturarvet.se

Naturarvet är en insamlingsstiftelse med 90-konto vars ändamål är att köpa upp och bevara svenska gammelskogar med unika naturvärden. Naturarvet bildades 2004, då under namnet "Ett klick för skogen" och har sedan starten bevarat två vackra skogar som annars skulle varit avverkade idag. Just nu pågår insamlingen till en tredje skog, Iglekärrs gammelskog i Ale kommun, norr om Göteborg. Naturarvets verksamhet finansieras med insamlade medel och stiftelsens stadgar garanterar att skog som köpts upp av Naturarvet är bevarad för all framtid.