ManpowerGroup

Succé för jobbförmedling: Hundra ungdomar hjälpta ur arbetslösheten

Pressmeddelande   •   Nov 13, 2006 08:46 CET

Manpowers, Arbetsförmedlingens och Right Managements samarbetsprojekt har blivit en succé. Nästan 70 procent av de långtidsarbetslösa ungdomar i Norrköping och Linköping som fullföljt projektet har fått jobb, praktikplats eller påbörjat en utbildning. I Norrköping har hittills 75 procent av ungdomarna fått hjälp att hitta en lösning ur arbetslösheten, och i Linköping är motsvarande siffra 63 procent.

”Manpower Projekt Nystart”, som drog igång i maj i år, är finansierat via ESF-rådet och Länsarbetsnämnden. Målgruppen är långtidsarbetslösa ungdomar mellan 20 och 25 år. Fram till idag har 146 personer fullföljt projektet och 100 av dessa har fått jobb, praktikplats eller gått vidare till utbildning. Projektet pågår för fullt och minst 360 ungdomar kommer att ha deltagit innan projektet avslutas i början på nästa år.

Projektidén bygger på att tillvarata både Arbetsförmedlingens myndighetserfarenhet och Manpowers arbetsgivarerfarenhet samt de båda organisationernas kontakter på företag och organisationer. Inriktningen är fokuserad på praktiskt jobbsökande där deltagarna får dagligt individuellt stöd i form av personlig coaching och hjälp att hitta lediga arbets- och praktiktillfällen.

Målet med projektet är att minst 50 procent av ungdomarna ska ha fått en lösning inom sex månader. Med lösning menas att deltagarna ska få ett arbete, praktikplats eller en utbildning som i sin tur ska leda till jobb.

–Resultaten överträffar alla förväntningar, mycket tack vare vår modell för jobbsökning och det intensiva arbetet som våra coacher och kompetensförmedlare genomför. Samarbetet med Arbetsförmedlingen har varit ett bra stöd, säger Mikael Kampner, projektledare Manpower.

Arbetsprocessen är anpassad för ungdomarna
Coacherna från Right Management ser till att deltagarna blir arbetsredo. De hjälper ungdomarna att kartlägga sin kompetens, göra handlingsplaner och skriva CV. De tränas också i att söka jobb och genomföra intervjuer. Därefter tar Manpower över och med hjälp av lokala nätverk marknadsförs deltagarnas kompetens till näringsliv och organisationer genom kompetensförmedlarna.

–Projektet har mottagits väl av näringslivet. Företagen har fått en direktkontakt till deltagarna i projektet och på så sätt snabbare kunnat anställa, säger Mikael Kampner.

För mer information, kontakta:
Mikael Kampner, projektledare Manpower, tel. 070-377 49 97
Hans Makander, Informationschef Manpower, tel. 070-377 45 43


Fakta om Manpower
Manpower skapar och levererar tjänster som gör kunderna till vinnare på en föränderlig arbetsmarknad. Manpower är med sina 4 400 kontor i 72 länder världsledande inom arbetsmarknadsrelaterade tjänster såsom rekrytering, uthyrning, hälsa, jobbförmedling, outsourcing och konsulting. I Sverige finns Manpower på ett 40-tal orter och har ca 12 000 medarbetare. Manpower Sverige omsatte 4,7 miljarder kr år 2005. Mer information finns på www.manpower.se