Västtrafik

Succé för nya stadstrafiken i Kinna/Skene/Örby: Resandet har ökat med 31 procent

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2007 13:21 CET

I höstas ersattes de gamla servicelinjerna i Kinna och Skene med stadstrafik mellan centralorterna. Fram till årsskiftet har trafiken ökat med 31 procent eller ca 11.000 resor.

De många resenärerna, främst under pendlingstid morgon och eftermiddag, har gjort att bussarna inte har räckt till. De flesta minibussar som körde trafiken vid starten i augusti har fått ersättas av två modernare och större bussar med låggolv, av samma typ som kör linjerna 10-16 i Borås. Nya resenärer är främst skolelever och arbetspendlare. Utöver pendling mellan Kinnas, Skenes och Örbys centrala delar reser många till och från bostadsområdena Assberg och Risäng.

- Resenärerna har verkligen upptäckt att den nya stadstrafiken är till för alla, och inte mest för de äldre som tidigare, säger Ingela Berndt, trafikplanerare på Västtrafik. De nya bussarna har låggolv, så de äldre har ändå inte blivit utestängda från trafiken.

Den nya trafiken knyter ihop tätorterna Kinna, Skene och Örby på ett bättre sätt, så att alla får tillgång till servicen i Kinna och Skene.
- Mark har blivit en inflyttnings- och nybyggarkommun, så behovet av god stadstrafik kommer att öka framöver, säger Ingela Berndt.

Den nya stadstrafiken "smygstartade" i juni förra året och gick igång i full skala i augusti. Syftet var att skapa ett tydligare linjenät med en tätare trafik som uppfyller kriterierna för att kallas stadstrafik. Nu kan även barnvagnar tas ombord, vilket var svårt med de långväga busslinjerna med höggolv som tidigare trafikerade sträckan Kinna-Skene.

För mer information kontakta:
Ingela Berndt, trafikplanerare Västtrafik Sjuhärad, tel 0709-99 66 71

Fömedling av kontakter:
Kristian Ördell, informationsansvarig Västtrafik Sjuhärad, tel 0706-22 57 80Västtrafik erbjuder resor med buss, tåg, spårvagn, bil och båt i Västra Götaland. All trafik upphandlas i konkurrens och körs på entreprenad. Vi ägs av kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen. Huvudkontoret finns i Skövde och vi har lokalkontor i Borås, Göteborg, Skövde och Vänersborg. Västtrafik har cirka 200 anställda och 6 500 förare kör för företaget. Varje dag görs en halv miljon resor med 2 300 fordon som kör 24 000 mil. Vi förbättrar miljön genom att varje år minska förbrukningen av fossila bränslen med 110 miljoner liter. Att resa med Västtrafik är nio gånger säkrare än att resa med bil.