RingEtt

Succé för RingEtts nya ticketsystem.

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2013 13:14 CET

RingEtt införde för knappt två veckor sedan ett nytt ticketsystem. Systemet medför att kunden får information löpande under ärendets hantering. RingEtts förhoppning är att systemet skall leda till ökad kundnöjdhet och framförallt effektivare hantering av de ärenden som inkommer till vår kundtjänst. 

RingEtt är en utmanare på den europeiska telemarknaden. RingEtts internationella namn är Ring1 (RingOne). RingEtt fokuserar på två kärnaffärer, privatpersoner och mindre företag. I vår produktportfölj återfinns analog telefoni, VOIP, bredbandstelefoni, Internet, ADSL och mobiltelefoni.