Help - till ett liv fritt från tobak

Succékampanj mot ungdomsrökning

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2010 13:12 CEST

Den europeiska antitobakskampanjen Help – till ett liv fritt från tobak summeras nu efter fem år. Kampanjen som uppmärksammar europeiska ungdomar på tobakens faror har gjort succé. I Sverige har fler ungdomar än någonsin tidigare varit delaktiga i kampen mot ungdomsrökningen.

Kampanjen Help – till ett liv fritt från tobak är ett hälsoinitiativ från EU-kommissionen och bedrivs sedan fem år tillbaka i EU:s samtliga medlemsländer. Syftet är att uppmärksamma främst unga européer på rökningens faror men också att guida dem till hjälp och stöd för att sluta. I samband med konferensen Drogfokus 2010 i Örebro 27-28 oktober redovisas resultaten av kampanjen som drivs integrerat och kombinerar TV-reklam, PR, webb och event.

●     67 % av unga EU-medborgare (under 25 år) har sett kampanjen, ca 594 miljoner personer

●     88 % av unga EU-medborgare säger sig gilla kampanjen.

●     90 % av unga EU-medborgare förstod att hjälp fanns tillgängligt.

●     89 % av unga EU-medborgare hade uppfattat att hjälp var tillgänglig via webbplats/telefon

Kampanjsajten www.help-eu.com finns i 22 språkversioner där besökarna bland annat hittar fakta om rökningens faror, sluta-röka-tips från andra unga européer och kontaktuppgifter till rökavvänjningsorganisationer. I november 2009 lanserades webbserien Helpers. Besökarna bestämmer själva hur varje avsnitt ska sluta och har spridit filmerna på sociala nätverk som Facebook, Youtube och Twitter.  Totalt har Helpers setts fler än 3,3 miljoner gånger och sajten har besökts 360 000 gånger.

För unga – med unga – mot tobak
Ingen vet bättre vad som tilltalar ungdomarna än de själva och därför har deras medverkan varit mycket viktig för kampanjens framgångar. Flera ungdoms- och studentorganisationer, bland annat European Youth Forum (YFJ) och European Medical Student’s Association (EMSA) har involverats i arbetet med att skapa kampanjen och varit garanter för att budskapen tilltalar ungdomarna.

Två av de reklamfilmer, som lanserades i 127 nationella Tv-kanaler i samband med World No Tobacco Day i maj 2010, bygger på tips från Europeiska ungdomar.

Ungdomarnas egna tips
World No Tobacco Day, den 31 maj 2010, lanserades en ny TV kampanj, på 136 nationella TV stationer, i alla 27 medlemsländer. Två av de tre filmerna bygger på tips från europeiska ungdomar som antingen lämnats på kampanjens hemsida eller vid något av de 1 400 events som genomförts i Europa sedan kampanjstarten 2005.

Under de fem åren kampanjen pågått har fler än 1 400 events runt om i Europa genomförts på karnevaler, idrottsevenemang och skolor. Totalt har besökarna bidragit med fler än 2 300 inspelade sluta-röka-tips. Sverige har utmärkt sig och har trots sin storlek spelat in hela 500 av tipsen.

Kolla in kampanjsajten: www.help-eu.com

Kolla in tipsen: http://sv-sv.help-eu.com/pages/Tipsgalleri-mosaic-2-1-20.html

Kolla in webbserien Helpers: http://sv.helpers-eu.com/

För mer information och bilder, kontakta:

Carl Mårtensson, Projektledare för Help – ett liv fritt från tobak i Sverige
Tel: 0766 34 64 24
E-post: carl.martensson@grayling.com