Conductive

Succékonferensen är tillbaka med nya spännande case! Djursjukvården - en bransch i utveckling, 18-19 januari 2012 i Stockholm

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2011 13:33 CET

Så leder du ditt företag till framgång!

Vill du lära dig hur du organiserar och utvecklar din verksamhet så att den blir mer lönsam? Vill du ta del av arbetssätt som effektiviserar och fungerar i praktiken? Vill du veta hur du kan leananpassa din verksamhet? Kunderna är nyckeln till din organisation – här får du lära dig hur du arbetar och optimerar ditt kundbemötande! I din roll som chef gäller det att du kan utveckla din verksamhet på bästa sätt. Konferensen ger dig de verktyg du behöver för att öka kvaliteten utan att öka kostnaderna!

Rätt verktyg för att utveckla ditt ledarskap!

Som ledare för framtidens djursjukvård får du här möjlighet att utvecklas och utbyta erfarenheter med andra från samma bransch. Med hjälp av praktisk vägledning för det strategiska vardagsarbetet ger vi dig en inblick i hur du leder ditt företag till framgång!

Klicka för att komma till konferensens hemsida: http://www.conductive.se/djursjukvard-en-bransch-i-utveckling.html#program=talare

Klicka på länken för att se programmet i PDF-format: http://www.conductive.se/assets/pdf/con398.pdf

På konferensen får du lära dig:
• Vad utmärker en ledare som driver ett framgångsrikt djursjukhus?
• Hur du lyckas med kontinuerlig och systematisk leanarbetet
• Arbetsgivarrollen ur ett ledarskapsperspektiv och ur ett verksamhetsperspektiv

Du kommer att få lyssna till:
Strömsholm ser affärsnyttan – nu inför vi lean på riktigt
Anders Thunberg, VD, Strömsholm djursjukvård

Arbetsgivarrollen – ledarskap ur ett arbetsrättsligt perspektiv
Maria Müller, förhandlingschef och chefsjurist, SLA

Ägarbytet av Södra Djursjukhuset – sälja och köpa ett livsverk
Olof Skarman, Vd/ leg. vet, Södra djursjukhuset

Missa inte den separat bokningsbara workshopen:
Praktiska verktyg för ökad lönsamhet med hjälp av strategisk prissättning

Vet ni vad era kunder värdesätter? Det är prissättningen utifrån kundvärdet som skiljer agnarna från vetet. Att veta hur man identifi erar och tar betalt är vad som lägger grunden för framgång – det fi nns knappast någon annan åtgärd som har så stor effekt på företagets resultat! Workshophållaren utgår från hur du sätter dina priser idag, och diskuterar för- och nackdelar med de nuvarande systemen innan han går in på hur prissättningen bör göras.

Vill du lyckas med er prissättning? Missa då inte denna workshop!

På workshopen får du lära dig:
• Så tar du reda på vad dina kunder värdesätter
• Hur beräknar du ditt kundvärde?
• De tre teorierna för prissättning: Kostnadsbaserad, konkurrentbaserad, värdebaserad prissättning. Vilken är bäst?
• Vad innebär priselasticitet för din verksamhet?
• Prisinformation som del i din marknadskommunikation

Vi på Conductive har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och utbildningar. Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa konferenser och utbildningar. Vill du veta mer om oss på Conductive och våra övriga arrangemang? Gå in på www.conductive.se eller maila oss på info@conductive.se. Vill du tala med oss personligen kan du ringa 08-670 84 80.