Nordiska Afrikainstitutet

Sudan i skuggan av den nya staten Sydsudan

Pressmeddelande   •   Mar 28, 2012 14:23 CEST

Under stor mediebevakning delades ifjol Sudan i två delar och blev Sudan och Sydsudan. Världens yngsta stat, Sydsudan, har sedan dess omskrivits i otaliga reportage och nyhetsartiklar. Men trots fredsavtal och bildandet av Sydsudan så återstår många av konflikterna och Sudan har nu hamnat i skuggan av sin mindre granne.

Engagemanget för Sydsudan har varit stort internationellt. Så stort att både givarländer och hjälporganisationer nu överväger att lämna Sudan för att enbart satsa på Sydsudan.
Life & Peace Institute tillsammans med Nordiska Afrikainstitutet arrangerar därför en seminarieserie med experter på området för att diskutera vilka utmaningar Sudan står inför, vilka lösningar som finns i sikte och vilken roll de nordiska länderna kan tänkas spela i Sudan. Seminarieserien går under namnet ”Sudan: North in the shadow of the South”.

Det inledande seminariet handlar om konflikternas miljöaspekter och särskilt hur klimatförändringar påverkar konflikter.
—     Syftet är att tränga djupare in i miljöproblematiken som är en central faktor i flera av konflikterna i Sudan. Vilken roll har de globala klimatförändringarna egentligen? Och hur påverkas de vanliga människorna i de lokala samhällena? Det är några av de frågor vi ska lyfta fram. Föreläsarna Guma Kunda Komey och Gunnar Sørbø är två av de absolut främsta experterna på området med mångårig erfarenhet från Sudan, säger Peter Karlsson Sjögren, Executive Director på Life & Peace Institute.

Var: Uppsala universitet, huvudbyggnaden, Sal IX, Biskopsgatan 3

När: Torsdag 29 mars, kl. 19.00

De andra seminarierna i serien om Sudan äger rum 12 respektive 19 april och handlar bland annat om fredsbyggandets utmaningar och det civila samhällets roll i dagens Sudan. Serien kulminerar i ett avslutande seminarium i Sveriges riksdag. För hela seminarieprogrammet, se Nordiska Afrikainstitutets hemsida, www.nai.uu.se.

För mer info kontakta:
Valter Vilkko, projektansvarig, Life & Peace Institute, 018 66 01 37
Susanne Linderos, informationsansvarig, Nordiska Afrikainstitutet, 018 56 22 06

Om föreläsarna:
Dr Guma Kunda Komey är samhällsgeograf och forskare vid Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Tyskland.  Han härstammar från Nuba bergen i Sudan och har bland annat gett ut boken ‘Land, Governance and Conflict and the Nuba of Sudan’.
Dr. Gunnar M. Sørbø är antropolog och tidigare chef för norska Chr. Michelsen Institute. Han har många års fälterfarenhet från Sudan och har skrivit ett flertal böcker om landet och dess konflikter.