Svenska Uppfinnareföreningen

SUF föreslår ett nionde innovationskontor

Pressmeddelande   •   Dec 06, 2011 14:50 CET

Sverige behöver fler nya uppfinningar som är livskraftiga nog att utvecklas till kommersiella innovationer. Uppfinnare och småföretagare behöver en stimulerande miljö, kapital för verifiering, ett kompetent nätverk och rådgivning. Runt innovationer skapas nya arbetstillfällen och Sverige får fler företag och företagare som kan hävda sig på en global marknad.

– SUF står den enskilde uppfinnarens och småföretagarens situation nära och konstaterar att satsningen på nya uppfinningar aldrig varit sämre än idag, säger Mats Olssons ordförande i SUF, Svenska Uppfinnareföreningen.

SUF föreslår därför till regeringen att satsa 200 miljoner kronor per år för att stimulera och tillvarata uppfinnaridéer hos den enskilde uppfinnaren och småföretagaren. En stor del av satsningen SUF förslår ska riktas till såddfinansiering för verifiering av uppfinningar som är i det allra tidigaste idéstadiet.

För att klara detta föreslår SUF att en ny kanal – ett nionde innovationskontor - öppnas så att fler uppfinningar kan testas. Men också en positiv miljö där kompetens, nätverk och en mötesplats kan förenas. 

Förslaget om ett nionde innovationskontor, vid sidan av de åtta som redan är inrättade inom ramen för universitetens verksamhet, innebär att cirka 2 000 uppfinningar kommer att granskas per år varav cirka 500 tar sig igenom nålsögat till ett statligt verifieringsbidrag.

– SUF är den enda som konkret föreslår ett praktiskt åtgärdsprogram riktat till målgruppen uppfinnare och småföretagare. Ett nionde innovationskontor rustar hela Sverige för framtiden, säger Mats Olsson ordförande i Svenska Uppfinnareföreningen.

Svenska Uppfinnareföreningen, SUF är en ideell, allmännyttig förening, som sedan 1886 arbetar för att främja uppfinnandet och innovationsklimatet i Sverige. SUF samlar ett brett och unikt nätverk, vilket skapar möjligheter att förverkliga sina idéer. Från Luleå i norr till Malmö i söder finns lokala medlemsföreningar, det centrala kansliet är placerat i Stockholm.