Gothia Fortbildning

Suicidnära patienter – Kliniska riktlinjer för utredning och vård

Pressmeddelande   •   Apr 11, 2013 15:38 CEST

Varje år tar 1400–1500 personer sina liv i Sverige. Självmord är den vanligaste dödsorsaken hos 15–24-åringar. Suicid är ett folkhälsoproblem och det är viktigt att sprida den kunskap som finns inom området. En stor uppgift är att möta människor med självmordstankar och förstå risken för en kommande suicidhandling.

Bedömningen av suicidrisk är både svår och krävande. I dessa kliniska riktlinjer beskrivs förutsättningarna för mötet med den suicidnära patienten och olika steg i både akut och mer långsiktig bedömning av suicidrisk. Riktlinjerna belyser reaktioner som kan uppstå hos behandlare och annan psykiatrisk personal då en patient tar sitt liv. Vidare redogörs för suicidrisk vid olika psykiatriska tillstånd och somatiska sjukdomar, bakomliggande sociala och psykologiska faktorer samt handläggning och uppföljning av suicidnära patienter.

Skriften vänder sig till läkare, särskilt psykiatrer, blivande psykiatrer och psykologer, men också till socionomer, sjuksköterskor, mentalskötare, arbetsterapeuter och sjukgymnaster liksom till andra yrkeskategorier som kommer i kontakt med suicidnära patienter.

Svenska Psykiatriska Föreningen har sedan 1996 utformat kliniska riktlinjer för en rad psykiatriska områden. Suicidnära patienter – kliniska riktlinjer för utredning och behandling är den tolfte skriften i serien Svensk Psykiatri.

Fakta om boken
Titel: Suicidnära patienter - Kliniska riktlinjer för utredning och vård
Författare: Svenska Psykiatriska Föreningen
ISBN: 978-91-7205-9061
Utgivningsår: 2013
Omfång: 96 sidor
Ca pris: 165 kr ex. moms

Fakta om Gothia Fortbildning

Den 1 januari 2013 gick Gothia Förlag och Fortbildning AB ihop och bildade Gothia Fortbildning. Resultatet är en spännande mix av böcker, kurser, konferenser, tidningar och uppdragsutbildningar. 
Vi är en stark och expansiv aktör inom kompetensutveckling för professionella inom områdena förskola & skola, medicin & hälsa, socialt arbete & omsorg och äldreomsorg. 

Besök www.gothiafortbildning.se för mer information om oss och om våra produkter.