Livsmedelsverket

Sukralos har utvärderats av EU och WHO

Pressmeddelande   •   Dec 21, 2005 14:51 CET

Livsmedelsverket kommenterar en artikel i Aftonbladet om påstådda hälsorisker med sötningsmedlet sukralos.
Sukralos har utvärderats av den Europeiska vetenskapliga kommittén för livsmedel (SCF) 1987, 1988, 1989 och 2000. Även FAOs och WHOs expertorganisation JECFA har utvärderat sukralos 1989 och 1991.
Samtliga dessa riskvärderingar visar att sukralos ej medför några hälsorisker och ligger till grund för att sukralos är ett godkänt sötningsmedel inom EU.

Detta innebär att de omfattande utvärderingarna av sukralos inte kunde finna några hälsorisker förknippade med detta sötningsmedel, inklusive ökad risk för cancer.

Om Göran Petersson, professor i miljövetenskap vid Chalmers, har nya forskningsresultat som inte tidigare har varit tillgängliga vid de nämnda riskvärderingarna och som visar att sukralos innebär en hälsorisk för konsumenterna ska detta naturligtvis utvärderas av den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten, EFSA.
Livsmedelsverket har idag inte tillgång till dessa resultat och kan därför inte heller uttala sig om de i pressen påstådda hälsoriskerna för konsumenterna.

Livsmedelsverket och EU har inga speciella rekommendationer vad gäller konsumtion av sukralos, förutom de generella rekommendationerna att det av SCF fastställda ADI-värdet (0-15 mg/kg kroppsvikt och dag) inte bör överskridas. En användning av begränsade mängder sukralos som sötningsmedel kan alltså betraktas som acceptabel från hälsosynpunkt.

Ytterligare upplysningar:
Nils-Gunnar Ilbäck, toxikolog: 018-17 57 50
Kettil Svensson, toxikolog: 018-17 57 51