Företagsakademin

Summering av ett lyckat projekt för tillväxt och innovation i mikroföretag.

Pressmeddelande   •   Jan 30, 2012 13:10 CET

När individen växer, växer företaget. Under hela projektet har det bedrivits en följeforskning och professor Anders Lundström som presenterade några av de slutsatser som kan dras av forskningsrapporten. Alla åhörare fick en bok med en lättläst summering av rapporten. Forskningen har gjorts både på företags-, individ-, och indikatornivå, och exempel på resultat som presenterades var att majoriteten av de anställda upplever att de genom kompetensutvecklingen har fått ökat engagemang och att dom stärkts i sin arbetsroll samt att det skapat en lojalitet och förståelse för företaget som helhet. 71% av företagsledarna säger att utbildningarna har varit ett bra sätt att utveckla hela företaget. Framförallt har företagen förbättrat sitt ledarskap och sin kommunikation. Dessutom har man har stor nytta av de affärsnätverk man skapat via Företagsakademin.

Ägarstrukturen på de företag som varit med i projektet är att nästan hälften har kvinnlig ägare/VD, samt att 24% har ägare/VD med utländsk bakgrund. Det är långt över de mål som Företagsakademin hade inför projektstarten, och ses som ett viktigt led i strävan mot jämlikhet, mångfald och integration. 

Lika möjligheter ökar tillväxten. Idag finns det cirka 70 000 invandrarägda företag i Sverige som tillsammans sysselsätter närmare 250 000 personer. Maroun Aoun är VD på Internationella Företagarföreningen i Sverige (IFS), och berättade hur de arbetar för att ge stöd till företagare med invandrarbakgrund.

–De rådgivare som finns hos oss på IFS representerar mångfalden i samhället och kan kommunicera på olika språk, och når därigenom ut till invandrarföretagen i större utstäckning än många andra, förklarar Maroun. Vi lyfter upp vikten av utbildning och kompetensutveckling, och tycker det är helt rätt med satsningar som Företagsakademin, och att projektet har uttalade mål om att utbilda ett visst antal företagare med utländsk bakgrund.

Ett café i utveckling

Esperanza Mattisson driver caféet Latino Deli, med ett utbud av mat från Latinamerika. Då större delen av personalen inte behärskar svenska språket, är det främst Esperanza som tagit del av Företagsakademins utbildningar.

- Även om det är indirekt, så har mina medarbetare också kompetensutvecklats eftersom jag har fört de nya kunskaperna vidare till dem. Nu peppar jag dem att lära sig bättre svenska så att de kan delta i kurserna själva, och de är motiverade och på god väg, berättar en positiv Esperanza. Tack vare det nätverk av företagare hon skapat genom Företagsakademin har hon lärt sig mycket kring problemlösning och produktutveckling genom att lyssna och diskutera med de andra. Nästa steg i utvecklingen för Latino Deli är att etablera nya caféer, såväl i Stockholm som i Göteborg och Malmö.

Företagsmålet nåddes med kompetensutveckling

Michael Gumowski är försäljningschef på Online Partner, ett företag som startade för drygt tre år sedan och har sex anställda. De drivs av en strävan att alltid bli lite bättre och vägen ditt stavas kompetensutveckling.

- De anställda som har gått utbildningarpå Företagsakademin kommer tillbaka med mer energi, vilket har en ”hävstångseeffekt” på de övriga kollegorna. Det har också lett till bättre arbetsflöde, ökat ansvarstagande och förmågan att delegera har blivit bättre hos alla medarbetare. Den ökade kompetensen inom företaget har tagit oss till en helt ny nivå, säger Michael och avslutar:

- Vårt mål var att bli Sveriges mest kända Google Apps partner innan slutet av 2011. Det har vi nått och tar nu sikte på nästa mål.

Sociala medier – nya möjligheter

Som avslutning på dagen bjöds på ett kortare seminarium som handlade om närvaron på internet via sociala medier. Tobias Landén från Ackebrink engagerade publiken med sin rappa, intressanta och trendiga rapport som ligger i framkant av interneteran. - Oavsett om man vill nå få eller många är det viktigt att budskap och information om tjänsten eller produkten sprids. Och ett av det bästa sätten för att få något att spridas är att bjuda på kunskap gratis. Då skapar man uppmärksamhet och förtroende och man stärker sitt varumärke, menar Tobias.

Just mikroföretagen är stora vinnare i sociala mediernas framfart. Tack vare internet ges möjlighet att ha en mindre nisch men ändå nå ut till en liten men köpstark och trogen målgrupp. Som småföretagare är det också enklare att snabbt ställa om och lägga fokus på socialt entreprenörsskap utan att helt välta affärsidén.

 

.

Företagsakademin är ett kompetensutvecklingsprojekt som drivs av FöretagsakademinFA AB i Stockholm  på uppdrag av ESF, Europeiska Socialfonden. Projektet riktar sig till företag i Stockholms län med upp till 9 verksamma inklusive ägare.

Företagsakademin har utvecklat och utbildat mikroföretag i 10 års tid. Närmare4500 företg och 8000 medarbetare har tagit del av utbildningar inom företagsutveckling, ledarskap, kommunikation, projektledning, marknadsföring, försäljning , IT och projektledning.

Projektet finansieras av EUROPEISKA UNIONEN/ Europeiska socialfonden.