Skogsforum Media AB

Summering av Gallringsdagarna 2016

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2016 11:34 CEST

Den första upplagan av Skogsforums Gallringsdagar har nyligen genomförts i Velinga strax söder om Tidaholm. Konceptet med totalt fokus på ett enda ämne, nämligen gallring, slog mycket väl ut. Elva olika jämförelseytor hade gallrats av olika företag innan besökarna kom. Resultatet presenterades i fält på Gallringsdagarna och diskussionen blev livlig.

Det var stor aktivitet i Västgötaskogen den 23-24 september då Gallringsdagarna 2016 genomfördes och nu summerar arrangören resultatet. Ett trettiotal företag deltog och visade upp olika maskiner och tjänster för gallring av skog för 2 269 intresserade besökare. Under dagarna deltog mer än 350 personer i gallringsseminarier där SLU, Skogsstyrelsen, Södra och Sydved pratade gallring.

Mindre skördare hävdar sig väl

Elva försöksytor hade gallrats innan Gallringsdagarna öppnade och dessa ytor hade mätts upp både före och efter gallringen. Under Gallringsdagarna presenterades resultatet. Både hur mycket stammar och kubikmeter som tagits ut men också hur mycket de olika maskinerna hade producerat per timme.

- Resultaten från jämförelseytorna har diskuterats väldigt mycket bland besökarna, säger Fredrik Reuter från Skogsforum. En del var imponerade över de mindre skördarnas produktion som i flera fall låg i nivå med betydligt större maskiner. Andra var imponerade över hur bra det såg ut där de största maskinerna hade gallrat. Åsikterna var många om det gallrats lagom eller för lite. Trots att mer än 40% av virket tagits ut i flera av ytorna var det få som tyckte att det gallrats för hårt.

Åsikterna går isär om stickvägar

- De hårdaste diskussionerna har nog ändå varit kring frågan om stickvägsavstånd och stickvägsbredder, säger Fredrik. På seminarierna var såväl Sydved, Södra och SLU eniga om att stickvägsgående skördare med 20 meter mellan vägarna är en bra metod bara man hugger upp vägarna och gör första gallringen tidigt, innan beståndet blivit för högt. Lyssnade man vad som diskuterades utefter skogsslingan så fanns det många som tvärtom hävdade att det är bättre att köra beståndsgående med mindre maskiner och utan breda stickvägar, alternativt helt stickvägsfritt. Argumenten för dessa metoder var att få fler stammar kvar som dessutom blir mer jämnt fördelade i beståndet.

Stora eller små maskiner?

- När det gäller skördarna så hävdar sig de mindre maskinerna bra produktionsmässigt i den här typen av förstagallring, säger Fredrik Reuter. En passus är dock att man inte ska dra för stora slutsatser ifrån utfallet på Gallringsdagarna - varje utförare fick fria händer att gallra sin cell som de ville och några valde att ta extra god tid på sig för att få ett bra resultat. När det gäller skotningen däremot så syns tydliga skillnader i produktion mellan stora och små maskiner även vid de korta skotningsavstånd som vi hade på Gallringsdagarna.

- Produktionen är en sak. Sen finns ju många andra faktorer som spelar roll för vilken teknik som önskas, säger Fredrik. Allt från vem som ska äga maskinen, hur många timmar den ska användas per år till stickvägsavstånd och stickvägsbredder. Något som också diskuterades var arbetsmiljön i hytterna, här har de större maskinerna kommit längre och erbjuder generellt en bättre arbetsmiljö för föraren idag.

Arrangemang som gav mersmak

- Vi har fått mycket lovord för konceptet, säger Fredrik Reuter. Företagen var imponerade över det stora intresse och engagemang som fanns bland besökarna. Besökarna å andra sidan var mycket nöjda över att företagen hade både tid och intresse att diskutera och svara på frågor.

- Vi har verkligen fått svart på vitt att gallring är ett ämne som engagerar, säger Fredrik och vi planerar därför för en fortsättning med nya Gallringsdagar 2017, någonstans i Mellansverige.

Fler frågor att diskutera

På frågan om det finns något som inte togs upp på Gallringsdagarna nämner Fredrik konsekvenserna av att man önskar avsluta gallringsprogrammen tidigare.

- Alla är rörande överens om att vi inte ska gallra i äldre skog, högre än 20 meter beroende på stormrisken. Samtidigt pratar Södra, Sydved och SLU om att det ska tas upp breda stickvägar i förstagallringen så att det ryms en stor skördare när det blir dags för de grövre gallringarna. Men om man nu ska avsluta gallringsprogrammen tidigare så kommer man ju att jobba med klenare medelstam i sista gallringen. Då kanske maskinkraven också kommer att se annorlunda ut. Det skulle vara intressant att diskutera på Gallringsdagarna 2017 avslutar Fredrik.

Mer info

Beståndsfakta och resultat finns på http://gallringsdagar.se

Tråden om gallringsdagarna går det att se bilder och film från gallringsarbetet samt diskussioner och kommentarer före, under och efter gallringsdagarna.

Sammanfattande video från Gallringsdagarna:

Bilder

Bild på entren

Medlemmar från Skogsforum turades om att ta emot besökarna i entrétältet, här syns "Jensskoog", "Sundelius" och "Gnisten83".

Bild på monter från Gallringsdagarna  Monter på Gallringsdagarna, här visas Rottne H8 upp för besökarna.

Bild på parkeringen Parkeringsfältet var välfyllt under både fredag och lördag.

Bild från seminarie. Seminarietältet fylldes till brädden båda dagarna.

Gallringsskylt i jämförelsecell. Faktaskyltarna intill varje jämförelsecell var ett ständigt samtalsämne.

Bild från slingan under Gallringsdagarna. Engagerade besökare och utställare diskuterade flitigt under dagarna.

Kontakt:

Fredrik Reuter, Skogsforum, 0705-767056 eller fredrik@skogsforum.se

Torbjörn Johnsen, Skogsforum, 0706-461686 eller torbjorn@skogsforum.se