Sun Microsystem AB

Sun intensifierar sin satsning på ECC-kryptering

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2007 14:45 CET

Sun Microsystems, företaget bakom operativsystemet Solaris, deltar i interoperabilitetstester av den nya krypteringstekniken ECC (Elliptic Curve Cryptography), som nu är klar för bland annat Solaris, Windows och Linux. Inom ramen för ECC Interoperability Forum har man genomfört en lång rad tester som garanterar sömlös integration av ECC-produkter från Sun Laboratories, Certicom, Microsoft och Red Hat. Även ledande säkerhetsföretag som RSA och VeriSign deltar i ECC Interoperability Forum, liksom öppna källkodsprojekten Mozilla och Apache.

Under många år har RSA varit rådande branschstandard för kryptering med publika nycklar. Dagens 1024-bitars RSA-nycklar förväntas bli dubbelt så långa redan år 2010, vilket innebär en mycket stor belastning på klienter och servrar. Det leder till långsammare onlinetransaktioner, framför allt hos trådlösa och mobila enheter. ECC ger trots sina kortare nycklar samma säkerhetsnivå som RSA. Det har lett till att National Security Agency (NSA) rekommenderar ECC som den föredragna tekniken för skydd av känslig myndighetsinformation. Säkerhetsmedvetna organisationer världen över väntas följa NSA:s rekommendationer och använda ECC i stor skala, inte minst till följd av de regulatoriska krav som stipuleras av Sarbanes-Oxley och HIPAA.

"Säkerhet är en branschövergripande angelägenhet som berör nästan alla IT-företag och dess kunder. För att ny säkerhetsteknik ska få fotfäste krävs full interoperabilitet på en bred front, ett arbete som vi nu prioriterar”, säger Martin Englund, Java Security Engineer hos Sun Microsystems. "Genom samarbete med Microsoft, Red Hat, Certicom med flera har vi nu utökad interoperabiliteten för ECC till Solaris, Windows och Linux. Med detta hinder undanröjt kan våra kunder nu dra omedelbar nytta av prestandafördelarna hos ECC."

I drygt fem års tid har en grupp med inriktning på nästa generations kryptografi hos Sun Laboratories forskat kring ECC och dess potential. Suns bidrag till utvecklingen inkluderar:

• Öppna källkodsbidrag med ECC till OpenSSL/Apache och Firefox/ Mozilla.

• Ledning av arbetet med standardisering av ECC inom ramen för Secure Socket Layer (SSL/TLS), Internets dominerande säkerhetsprotokoll. Denna öppna specifikation har nu publicerats som IETF RFC 4492 och finns implementerad i säkerhetsprodukter från större leverantörer och öppna källkodsprojekt.

• Integration av ECC i Sun Java Webbserver 7.0, Java SE 6.0 och den nu produktionsklara processorn Niagara 2.


För mer information, kontakta:
Marie Anderby Jonsson, Sun Microsystems
08-631 10 00
marie.anderbyjonsson@sun.com


Med visionen - "The Network is the Computer" - leder Sun utvecklingen av öppna teknologier som driver världens viktigaste marknader. Suns filosofi att dela med sig av innovationer för byggande av nätverk mellan människor är inledningen på nästa stora steg: Deltagandeåldern. Sun finns i över hundra länder och på nätet på adressen http://se.sun.com

Pressmeddelanden, bildarkiv och möjlighet att beställa produkter för test finns under http://se.sun.com/press Bildarkiv finns under http://photos.sun.com