Sun Microsystem AB

Sun Microsystems bygger energieffektiva datacentraler i USA, Storbritannien och Indien

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2007 13:43 CEST

Sun lever som man lär - genombrott inom konsolidering och design av datacentraler minskar Suns elräkning med sextio procent och ger nära en miljon dollar i rabatter från elleverantörer

Som en del av sin fortlöpande strävan mot miljöanpassning av sin globala verksamhet, slår Sun Microsystems idag upp portarna till tre nya datacentraler i Santa Clara, Kalifornien och Blackwater, Storbritannien samt i Bangalore, Indien. Alla tre datacentraler är banbrytande i miljöhänseende och bygger på nästa generations effektiva system, kraft och kylning. Sun uppskattar att dessa nya datacentraler kommer att spara planeten nära 4 100 ton koldioxid per år och minska Suns totala carbon footprint med en procent (se not).

Datacentralen i Santa Clara är med sina dryga 7 000 kvadratmeter golvyta den största av de tre. Fas ett av Santa Clara-projektet började med en konsolidering av hårdvara och ett förnyelseprojekt som tog tre månader. Detta ökade datorkraften med 450 procent och minskade energikostnaderna med drygt 1,1 miljoner dollar per år. Fas två, som pågick i tolv månader involverade utveckling av lokalerna och installation av ny hårdvara. Sun uppskattar att fas två kommer att reducera energikostnaderna med ytterligare 30 procent. Silicon Valley Power, en lokal elleverantör, visar sin uppskattning av den banbrytande effektiviteten hos Suns datacentral genom att ge företaget nära en miljon dollar i rabatter.

"Det finns många projekt, stora som små, som företag kan påbörja redan idag för att göra skillnad. Det behöver inte vara komplicerat och avkastningen på investeringen är ofta större än man kan föreställa sig", säger Michael Persson, ansvarig för affärsområdet Systems hos Sun Microsystems . "Vi öppnar idag dörrarna till våra globala datacentraler för att visa vad som är möjligt att uppnå inom en relativt kort tidsram. Vi har en stark tro på att vägen till en grönare värld går genom att dela med sig av sina erfarenheter."

Via sina ansträngningar i Kalifornien, Storbritannien och Indien har Sun minskat 20 000 kvadratmeter golvyta i sina datacentraler till dagens ca 7 400. Idag håller Sun ett event för sina kunder vid anläggningen i Santa Clara för att dela med sig av sina erfarenheter. Baserat på Suns tradition av delning och öppen källkod kommer företaget att göra BluePrints och viktiga erfarenheter från projektet fritt tillgängliga via www.sun.com/aboutsun/environment/green/datacenter.jsp, till gagn för andra företag och vår miljö.

"Nya standarder inom design och administration av datacentraler är inte bara bra för miljön, utan även för företagets resultatrad", säger Sun Microsystems CIO Bob Worrall, som är ansvarig för att minska Suns energianvändning med 20 procent under räkenskapsåret 2008. "De flesta IT-chefer ser aldrig några elräkningar, vilket begränsar deras insikt om att datacentralen kan stå för en betydande del av företagets totala energiförbrukning. Genom att samarbeta kan CIO:er och CFO:er styra sina ansträngningar för att framgångsrikt pressa in miljöhänsyn i – och ur - datorhallen."

De tre nya datacentralerna baseras uteslutande på energieffektiva produkter från Sun som Sun Fire T1000/T2000 servrar, Sun x64 servrar och Solaris operativsystem. Sun lanserar även en svit med program och lösningar inom ramen för sitt Eco Innovation initiativ som hjälper kunderna att bli mer energieffektiva och spara pengar. För mer information, se www.it-wire.nu/p.jsp?p=1862&d=1858.

Se http://sun.com/presskits/2007-0821 för fotografier av de tre datacentralerna och filmklipp med intervjuer av ledande befattningshavare, en animerad Flashtur genom anläggningen i Santa Clara och fotografier under uppbyggnadens olika faser.

Om Sun Eco Responsibility
Initiativet Sun Eco Responsibility styrs av tre principer: Förnyelse, Agera och Dela med sig. Sun förnyar sig genom att göra produkter och tjänster som är bra både för miljön och för verksamheten. Sun agerar genom att driva sina visioner på ett öppet och miljömedvetet sätt. Sun delar med sig genom att göra information och teknik tillgänglig för andra så att vi alla utvecklas och i ökande grad deltar på ett fruktsamt sätt. En av Suns många produkter inom ramen för Eco Innovation är Sun Fire/SPARC Enterprise T1000/T2000 server, vilken är tre till fem gånger mer energieffektiv än sin närmaste konkurrent och den enda server för vilken Pacific Gas and Electric Company erbjuder rabatt på elräkningen. Sun tar även ansvar för sina produkter ända till slutet av dess livscykel via sitt Global Takeback Program, inom vilket 95 procent av returnerade produkter återvinns eller återanvänds. Sun miljöanpassar sin egen verksamhet via program som Open Work, vilket sparar vår miljö 30 000 ton koldioxid per år genom att göra det möjligt för medarbetare att arbeta hemifrån eller på ett flexibelt kontor. För mer information om Suns Eco Responsibility, se www.sun.com/eco

Grön IT på Berns salonger
Sun deltar under förmiddagseventet Grön IT på Berns den 13 september med Richard Barrington som talare under rubriken ICT and the environment - saint or sinner? Se vidare www.cstjanster.idg.se/seminars/hotspot_detail.asp?hotspotid=82Not: Carbon Footprint, en term myntad av FN, är ett mått på den inverkan som mänskliga aktiviteter har på miljön med avseende på mängden producerad växthusgas, mätt i antal enheter koldioxid, se vidare www.carbonfootprint.com


För mer information, kontakta:
Marie Anderby Jonsson, Sun Microsystems
08-631 10 00