Finansdepartementet

Sunda statsfinanser tryggar välfärden för våra barn och barnbarn

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2007 15:15 CET

Finansminister Anders Borg framträder under eftermiddagen på ett seminarium arrangerat av SEB. I sitt tal berör Anders Borg bland annat debatten om ofinansierade reformer och följderna för statsfinanserna. Nedan följer utdrag ur talet:

- Det är glädjande att konstatera att Sverige för närvarande ses som en förebild internationellt med avseende på tillväxt och stabilitet i de offentliga finanserna. OECD bedömer att Sverige är mycket bättre rustat för de kommande demografiska påfrestningarna än flertalet OECD-länder. IMF välkomnar att vi håller fast vid överskottsmålet och uppmuntrar oss att förtydliga vårt ramverk för finanspolitiken. Det är min ambition att vi ska bibehålla vår goda position.

- Statsskulden har halverats på mindre än tio år. Samtidigt ska vi inte glömma bort att det bara tog fyra år för skulden att fördubblas. 1991 uppgick statsskulden till knappt 700 miljarder kronor och 1995 hade den stigit till nästan 1400 miljarder kronor med förödande konsekvenser för ränteutveckling, ekonomisk tillväxt och för den ekonomiska politikens trovärdighet. Drastiska nedskärningar tvingades fram under kort tid vilka drabbade många utsatta grupper och försämrade välfärdstjänsterna.

- Inom de närmaste decennierna kommer andelen äldre i befolkningen att öka markant. Det kommer att sätta press på de offentliga finanserna när allt färre arbetar och efterfrågan på välfärdstjänster ökar. Utgifterna för sjukvård och äldreomsorg kommer enligt Finansdepartementets bedömningar att stiga väsentligt, framför allt mot slutet av 2020-talet. Behåller vi överskottsmålet kommer Sverige att ha en skuldkvot på 50 procent 2050, vilket är en rimlig nivå. Sänker Sverige däremot överskottsnivån med 1 procentenhet av BNP kommer vi med långtidsutredningens beräkningsförutsättningar att hamna på en skuldnivå på hela 90 procent av BNP 2050. För att undvika att framtida generationer ska tvingas höja skatter på grund av ökad skuldbörda är det viktigt att upprätthålla ett överskott i den offentliga sektorns finanser. Det möjliggör att ett offentligt åtagande på dagens nivå kan bibehållas när det demografiska trycket ökar.

- Jag uppfattar att väljarna gett ett tydligt mandat åt en fortsatt orientering mot ordning och reda i statsfinanserna. Överskott i de offentliga finanserna garanterar välfärd för våra barn och barnbarn.Kontakt:
Anna Unsgaard
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 30 25
0703-56 30 32
registrator@finance.ministry.se

Anna Charlotta Johansson
Politiskt sakkunnig
08-405 12 76
070-371 00 76
annacharlotta.johansson@finance.ministry.se