Sundsvall Elnät

Sundsvall Elnät gör rekordresultat för fjolåret - Nyanställer åtta nya medarbetare under 2014

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2014 12:33 CET

2013 blev Sundsvall Elnäts bästa år hittills. Med ett resultat på dryga 38,5 miljoner kronor gör bolaget ett resultat som är mer än tio miljoner kronor bättre än budget för året och 2,5 miljoner bättre än resultatet år 2012. Det här ger utrymme för nyanställningar under 2014.

– Vi är naturligtvis väldigt nöjda över det resultatet, som visar att vårt långsiktiga arbete med att effektivisera verksamheten ger utdelning. Det finns flera faktorer som tillsammans bidragit till det här resultatet, som nu innebär att vi kan fortsätta investeringarna med full kraft för att vädersäkra vårt elnät mot extremväder. Vi behöver inte heller höja våra nätavgifter i starten på det här året som vi brukar behöva göra för att följa samhällets prisutveckling, säger Göran Sörell, vd vid Sundsvall Elnät.

Som ett resultat av ett starkt ekonomiskt år kommer bolaget även att rekrytera minst åtta nya medarbetare under året, främst inom projektledning och montörområdet. Detta för att bland annat kunna möta de investeringsprojekt som behöver utföras för en säkrare strömförsörjning till Sundsvallsborna.

Ett starkt skäl till det goda resultatet är de omfattande investeringar och det entreprenadarbete som Sundsvall Elnät utfört under året.

– Till detta kan läggas låga räntenivåer och låga kostnader för nätförluster under året, det vill säga skillnaden mellan den el som matas in i elnätet och den som kommer ut blev lägre än beräknat. Allt detta sammantaget innebar att vi för första året på mycket länge inte behövde låna pengar för att klara våra investeringar, säger Hans Forsman, ekonomichef för Sundsvall Elnät.

Enligt oberoende undersökningar fortsätter Sundsvall Elnät att vara ett av Sveriges billigaste elnätsbolag.

- Vårt mål är alltid att våra kunder ska erbjudas lägsta möjliga pris med hög leveranssäkerhet. Därför höjer vi inte taxan när vi inte behöver, framhåller Göran Sörell.

För mer information, kontakta:
Vd Göran Sörell, Sundsvall Elnät, 060-600 50 50 / 070-652 45 65.
Ekonomichef Hans Forsman Sundsvall Elnät, 060-600 50 61 / 073-026 95 44.