Sundsvall Energi

Sundsvall Energi redovisar års- och hållbarhetsredovisning för 2017

Pressmeddelande   •   Mar 01, 2018 06:30 CET

Nu finns Sundsvall Energis första års- och hållbarhetsredovisning tillgänglig på sundsvallenergi.se. Års- och hållbarhetsredovisningen sammanställer bolagets hållbarhetsarbete utifrån ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv.

- Vårt uppdrag är att driva en infrastrukturverksamhet som samtidigt ska vara affärsmässig och ekonomiskt lönsam, den kombinationen ställer krav på att tänka i hållbarhetstermer. Rapporten visar att hållbarhet är en integrerad del i vår affärsverksamhet och min förhoppning är att våra prestationer skapar ett mervärde för våra kunder, medarbetare samt övriga intressenter, säger Anders Jonsson, VD vid Sundsvall Energi.

Ekonomiskt var 2017 ett stabilt år med ett resultat på 42 miljoner kronor rensat från koncerntransaktioner.

- Resultatet är glädjande och visar på att de prioriteringar verksamheten gjort fallit väl ut, säger Anders Jonsson.

Års- och hållbarhetsredovisningen finns tillgänglig att läsa i sin helhet på:
https://sundsvallenergi.se/om-oss/hallbarhet

För mer information, kontakta:
Anders Jonsson, VD, 070-313 01 71
Therese Eriksson, kommunikationsstrateg, 060-19 16 17, 070-593 00 25

Målet och drivkraften för oss på Sundsvall Energi är att våra verksamheter el, fjärrvärme, fjärrkyla, energitjänster och återvinning ska vara bra för människorna och miljön samt bidra till Sundsvallsregionens fortsatta utveckling. Vi är det lokala alternativet på energimarknaden och står för mod, helhetssyn och öppenhet i våra relationer. Den huvudsakliga produktionen av fjärrvärme och el sker vid Korstaverket. Vid Blåberget hanterar vi avfall för material- och energiåtervinning samt deponering. Sundsvall Energi ägs av Sundsvalls kommun och ingår i Stadsbacken AB.