Sundsvalls kommun

Sundsvall Logistikpark AB bjuder in till informationsmöten

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2010 07:00 CET

Det kommunala bolaget Sundsvall Logistikpark AB bjuder in närboenden för att berätta om hur området i Maland och Granli/Petersvik berörs av utvecklingen av ett transportcentrum.

Ny planerad järnvägsanslutning i Maland
Måndagen den 22 november klockan 18.00-19.30
Plats: Folkets Hus Johannedal, Johannedalsvägen 140

Kombiterminal (Granli/Petersvik)
Tisdag den 23 november klockan 18.00-19.30
Skönsbergs Folkets hus, Gillesalen

Media är välkommen kl. 17.30, innan båda mötena, för att ställa frågor. Medverkar gör Åke Jonsson, VD Sundsvall Logistikpark AB och representanter från Trafikverket och SCA.


Sundsvall Logistikpark arbetar med att utveckla området Tunadal-Korsta-Ortviken till ett transportcentrum.

En viktig pusselbit är en ny järnväg i Maland som ska knyta ihop Ådalsbanan med järnvägsspåret som går ner till bland annat Tunadals sågverk. Den är nödvändig för att kunna få ett effektivt och hållbart flöde av godstågen in och ut från Tunadals sågverk, den planerade kombiterminalen, hamnen och Ortvikens pappersbruk.

- Igår skickade vi ut ett brev till de som bor i Malandsområdet och Granli/Petersvik. Vi har i uppdrag att samordna utvecklingen av det här området enligt den fördjupade översiktplan som finns, och då är en dialog med dem som bor i området väldigt viktigt, säger Åke Jonsson, VD för Sundsvall Logistikpark.

Det är många pusselbitar som är kvar att lägga och den här omgången fokuserar Sundsvall Logistikpark mötena kring järnvägsfrågan i Maland och byggandet av kombiterminal i Granli/Petersvik.

 - Vi kommer att ha liknande träffar för fler områden längre fram, säger Åke Jonsson.

Bakgrund
Fördjupad översiktsplan
Sundsvalls kommun har tagit fram en fördjupad översiktsplan över området Tunadal – Korsta – Ortviken. Den visar hur området kan utvecklas till en logistikpark med kopplingar mellan järnväg, väg och sjöfart. Du hittar den på Sundsvalls kommuns hemsida: www.sundsvall.se/tunadal-korsta-ortviken .

Sundsvall Logistikpark AB
Sundsvall Logistikpark är det kommunala bolaget som ska samordna utvecklingen av ett effektivt och hållbart transportnav med kopplingar mellan väg, järnväg och sjöfart i området Tunadal-Korsta-Ortviken. Satsningen är viktig och görs för regionens tillväxt och miljö, tillsammans med Trafikverket och SCA.

Kontakt:
Åke Jonsson, VD Sundsvall Logistikpark AB
telefon: 073-271 02 32

Marie Israelsson, informatör
telefon: 070-191 63 79