Sundsvalls kommun

Sundsvall Logistikpark tar form

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2010 07:00 CEST

Det kommunala bolaget Sundsvall Logistikpark AB har bildats och i dagarna har Åke Jonsson tillträtt som VD.

Uppdraget är att samordna utvecklingen av logistikparken så att den här regionala satsningen på transporter blir så bra som möjligt för Sundsvall och sundsvallsborna.

- Det här är den största näringslivssatsningen i regionen på länge som samtidigt ger en rad miljövinster, säger Peder Björk, kommunstyrelsens ordförande.

Den fördjupade översiktsplanen Tunadal-Korsta-Ortviken som har vunnit laga kraft, ligger till grund för hur området kan utvecklas till en logistikpark med kopplingar mellan järnväg, väg och sjöfart. Nu är det bolaget som tillsammans med SCA och Trafikverket som jobbar vidare med planerna.
 
- Igår skickade vi ut ett brev till ungefär 1500 fastighetsägare i området Tunadal, Korsta, Ortviken och delar av Alnö, säger Åke Jonsson, VD för bolaget.

I brevet står det vilka planer som närmast är på gång inom området. Två viktiga bitar är en ny järnväg som ska koppla ihop hamnen, kombiterminalen, Ortvikens pappersbruk, Tunadalssågen och Ådalsbanan, och en ny kombiterminal som ska ersätta den centrala i Sundsvall.

- Vi vill med brevet ge information och starta en dialog med de som kommer att bli berörda av satsningarna, säger Åke Jonsson. Vi passar också på att skicka med en sammanfattning av den fördjupade översiktsplanen. Det här är bara en början och vi kommer löpande informera de berörda om vad som är på gång.

Kontaktpersoner:
Åke Jonsson
VD, Sundsvall Logistikpark AB
Tfn:
073-271 02 32

Peder Björk
Kommunstyrelsens ordförande
Tfn:
070-190 12 91

Länk till informationsbrevet som går ut till närboende:
http://www.sundsvall.se/download/18.7b2bced312acf8476078000596/Brev+till+n%C3%A4rboende+2010-09-01.pdf

Länk till informationsfolder om fördjupad översiktsplan för Tundal-Korsta-Ortviken:
http://www.sundsvall.se/download/18.7b2bced312acf8476078000598/Informationsfolder%2Befter%2Blaga%2Bkraft%2B100421%2BWEBB.pdf