Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation

Sundsvall välkomnar till Kontaktmannakonferensen!

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2013 11:52 CET

Mellan den 28 feb till 3 mars hålls den årliga Kontaktmannakonferensen som Sveriges ekonomföreningars riksorganisation (S.E.R.O.) står som huvudman för. Det är en konferens med tema nätverk och kommunikation med syfte att ge deltagarna en bra start på det nya verksamhetsåret.  Detta år kommer konferensen att hållas i Sundsvall, under regi av Sundsvalls ekonomförening, Sundekon. Under helgen träffas Sveriges mest engagerade ekonomstudenter under temat ”bygga broar”. Ett tema som har sitt hjärta i nätverk och kontakter samt med en uppmuntran till innovation och entreprenörskap.

Inspirerande dagar  

Under dessa dagar är det S.E.R.O. som samlar sina medlemsföreningar i Sundsvall för att tillsammans öppna upp för ett erfarenhetsutbyte mellan studenterna. Konferensens innehåll består utav inspirerande föreläsare från olika företag och organisationer, workshops, hemliga aktiviteter och sittningar. Föreläsare såsom Johannes Hansen, känd för sitt engagemang kring att uppmana människor till att våga utmana sina rädslor och bli modigare besöker konferensen. Marie Lindgren, marknadsförare på Civilekonomerna, har en föreläsning med temat ”att sälja sig själv”. Nätverket CER kommer att berätta om deras arbete och de företag som de arbetar med. Även Grant Thornton kommer hålla en föreläsning för att inspirera landets ekonomstudenter.

Under lördagen hålls även S.E.R.O.:s fullmäktigmöte, där viktiga beslut inför det kommande verksamhetsåret kommer att fattas.

Nätverkande

Konferensens huvudsyfte är att skapa en kommunikation mellan landets ekonomstudenter där S.E.R.O. arbetar för att etablera olika plattformar för kommunikationen, vilket skapar ett nätverk mellan studenterna. Nätverkandet ska även bidra till att kommunicera det S.E.R.O. gör för sina medlemmar och fånga upp de frågor och problem som ekonomstudenter kan tänkas ha. Det gemensamma engagemanget hoppas kunna bidra till att ekonomstudenterna står som enad front och med det äger makten att påverka sin utbildning och studietid.

För mer spännande information om konferensen, besök sero.nu/kontaktmanna/.

Maria Olsson
Projektledare
073 - 599 13 42
maria.olsson@sero.nu 

Stina Altin
Projektledare
073 - 804 97 67
stina.altin@sero.nu 


Sveriges Ekonomföreningars riksorganisation (S.E.R.O.) är sedan 1975 en paraplyorganisation 
för ekonomföreningar och -kårer. Vårt mål är att öka de svenska ekonomstudenternas 
konkurrenskraft på arbetsmarknaden. Vi ska vara en resurs för våra medlemmar samt på ett 
nationellt plan driva utbildningspolitiska frågor gentemot beslutsfattare.