Sundsvalls kommun

Sundsvalls damfotbollsförening SDFF samt Skottsundsbacken prisas av Sundsvalls kommun

Pressmeddelande   •   Jun 02, 2015 07:10 CEST

På nationaldagen delar Sundsvalls kommun ut integrations- och mångfaldsstipendium samt en utmärkelse för mångfald i arbetslivet. Stipendiet går till Sundsvalls Damfotbollsförening SDFF och utmärkelsen till Skottsundsbacken

Kommunfullmäktige beslutade 2001-04-23 att instifta ett årligt integrations- och mångfaldsstipendium på 10 000 kr för att uppmärksamma och ställa integrationsfrågorna mer i fokus. Utdelning av stipendiet sker i samband med firandet av nationaldagen den 6 juni kl.12:00 på Stora Torget. Kommunen har utökat sitt mottagande av flyktingar för de närmsta åren, och fler invandrare bosätter sig i Sundsvall. Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration har 2008-02-27 beslutat att instifta en särskild utmärkelse för mångfald i arbetslivet som ska delas ut på nationaldagen. På nationaldagen firas även de sundsvallsbor som under året erhållit svenskt medborgarskap i Stadshuset kl. 12:45 – 14:00.

Sju ansökningar/förslag på integrations- och mångfaldsstipendium och sju förslag på utmärkelse för mångfald i arbetslivet hade inlämnats vid ansökningstiden utgång.

Integrations- och mångfaldsstipendium 2015 till Sundsvalls Damfotbollsförening SDFF i Sundsvall

Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration beslutar:

att tilldela Internationella föreningen 2015 års integrations- och mångfaldsstipendium.

Motivering

Sundsvalls Damfotbollsförening

Motivering

Stipendiet tilldelas Sundsvalls Damfotbollsförening (SDFF) som med små medel, ett berömvärt engagemang och med vitt skilda aktiviteter bidrar till att bygga broar mellan människor oavsett etnisk eller kulturell bakgrund. Sundsvalls Damfotbollsförening är en föredömlig kraft för hur integration i praktiken ska se ut.

Deras verksamhet kännetecknas av ett förhållnings- och arbetssätt som grundar sig på respekt, värme, nyfikenhet för alla människors lika värde, kompetens och erfarenheter.

Trygghet, självförtroende, samhörighet och stolthet är ett ledord för föreningens arbete som riktar sig till tjejer att spela fotboll på sina egna villkor. Idrotten har stora möjligheter att vara en betydelsefull aktör i integrationsarbete.

SDFF visar genom sin verksamhet att det inte spelar någon från vilket land man kommer ifrån, vilket språk man talar eller vilken social bakgrund man har – fotboll på egna villkor skapar glädje över alla gränser.

SDFF är mycket värdiga mottagare av stipendiet. Förutom att kommunen vill belöna det arbete som redan är gjort inom SDFF fler att verka för en ökad integration och mångfald i Sundsvall.

Utmärkelse för mångfald i arbetslivet till Skottsundsbacken

Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration beslutar:

att tilldela Skottsundsbacken 2015 års utmärkelse för mångfald i arbetslivet.

Motivering

Skottsundsbackens har med starkt engagemang bidragit till att många utlandsfödda på kort tid på möjligheten att såväl praktisera som arbeta inom verksamheten.

Stipendiet tilldelas Skottsundsbackens äldreboende därför att man välkomnat många nyanlända deltagare till arbetsplatsen. En insats som visar att en arbetsplats genom att visa omtanke och förståelse för nyanländas situation.

Skottsundsbackens personal har visat ett engagemang som vid sidan av att ge nyanlända människor möjligheten att praktisera och arbete också bidragit till att uppmuntra fler att arbeta inom yrket. På så sätt bidrar Skuttsundsbackens öppna hållning till att finna lösningar på den långsiktiga bristen på personal inom yrket.

Skottsundsbackens äldreboende har utvecklats till att bli en förebild och inspiratör inom mångfaldsområdet. Det gäller såväl inom Sundsvalls kommun som gentemot andra kommuner

Skottsundsbackens äldreboenden har genom sitt engagemang visat vad som kan hända om man öppnar dörrarna, sänker trösklarna och gör det med ett öppet hjärta. 

Kontaktpersoner:

Saleh Dirawi, Integrationssamordnare

 060-19 12 48, 070-372 01 88

Christiane Rüdiger , ordförande nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration,

060-198963, 070-1814426