Sundsvalls kommun

Sundsvalls gymnasium får kritik från Skolinspektionen

Pressmeddelande   •   Jun 14, 2011 07:30 CEST

Skolinspektionen kritiserar efter sin tillsyn i april och maj Sundsvalls gymnasium på flera punkter.

De anser att Sundsvalls gymnasium bedriver väl fungerande verksamhet med engagerad och välutbildad personal. Dock måste kunskapsresultaten följas upp och utvärderas. Skolinspektionen anser också att skolan måste bli tydligare i vilka förväntningar de har på eleverna.

Totalt lyfter Skolinspektionen fram kritik på fjorton punkter. Nio punkter i gymnasiet och fem i gymnasiesärskolan. Bland annat för de fram:    • Sundsvalls gymnasium måste ge alla elever möjligheter att nå lägst grundläggande behörighet till högskole- och universitetsstudier
    • Personalen inom de individuella programmen har inte alltid utbildning för den undervisning de bedriver
    • Planen mot kränkande behandling är inte aktuell och inte väl förankrad hos eleverna– Det är bra att Skolinspektionen granskar vår verksamhet. Det ger oss chansen att bli ännu bättre. Det är också glädjande att konstatera att alla de områden som de kritiserar oss på är sådana där vi redan arbetar med förbättringar, säger Marianne Staaf Gälldin, verksamhetschef för Sundsvalls gymnasium.

Det var i april och maj i år som Skolinspektionen besökte Sundsvalls gymnasium och gymnasiesärskolan.

Skolinspektionens brev till föräldrar som har elever i Sundsvalls gymnasium där de bla beskriver resultatet den bedömning de genomfört av verksamhetenunder vårterminen.
Föräldrabrevet finns att läsa på SGs hemsida http://www.gymnasium.sundsvall.se/ samt på kommunens hemsida www.sundsvall.se.

Kontaktperson: gymnasiechef Marianne Staaf Gälldin, telefon 070-326 08 97.