Sundsvalls kommun

Sundsvalls kommun anlägger en ny park - för möten, lek och avkoppling - vid norra brofästet av Sundsvallsbron

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2016 08:00 CET

Under 2016 går startskottet för Sundsvalls Kommuns byggande av en ny park på den västra sidan om Sundsvallsbron, i anslutning till parken som ligger på den östra sidan om bron. Här skapar vi ett nytt grönområde i Sundsvall, med plats för möten, lek och avkoppling.

Vid Sundsvallsbrons norra brofäste är det tänkt att parken ska anläggas, på den plats där delar av Heffners gamla träindustri låg en gång i tiden.
- Detta är ett samarbetsprojekt med MittSverige Vatten som ska bygga dagvattendammar här vid brofästet. Vår idé är då att vi bygger en park där dagvattendammarnas ovala form, tillsammans med Sundsvallsbron, skapar en unik karaktär åt platsen, säger Helena Flodin, landskapsarkitekt på Stadsbyggnadskontoret, Sundsvalls kommun.

Parken presenteras på BroFästen
Broparken kommer att ligga i direkt anslutning till den gång- och cykelväg som går från Ortviken hela vägen in till stan.
- Vi vill skapa en plats för lek och avkoppling för alla, gammal som ung, på vägen till och från stan, med möjlighet till såväl generationsmöten som ungdomshäng. Det kommer finnas gott om gröna ytor för avkoppling, möten och lek. Och det kommer även att finnas en lekplats för de yngre besökarna, berättar Helena Flodin.

Idag (onsdag 3/2) kommer Sundsvalls Kommun att informera om parken, samt planerade gång- och cykelvägar i området, i samband med evenemanget BroFästen, som arrangeras av Skönsbergs Brobyggareprojekt.
- Skönsbergs Brobyggareprojekt verkar för att norra brofästet ska bli en plats för möten, kreativitet och glädje för alla som bor och besöker stadsdelen. Därför är det extra kul att vi nu på kommunen kan vara delaktig i att förverkliga det. På BroFästen kommer vi att informera om parken och de möjligheter som skapas när parken är färdig, berättar Helena Flodin.

___________________________________________________________________________
För mer information vänligen kontakta:
Helena Flodin, landskapsarkitekt på Stadsbyggnadskontoret, Sundsvalls kommun.
Telefon: 060-19 12 95
E-post: helena.flodin@sundsvall.se