Sundsvalls kommun

Sundsvalls kommun får en nyckelroll i stort EU-projekt

Pressmeddelande   •   Jun 10, 2011 14:49 CEST

Projektet heter Botnian Green Logistic Corridor och har beviljats av EU:S Östersjöprogram. Sundsvalls kommun kommer att vara ledare för Work Package 6 som handlar om att forma en gemensam strategi och vision för framtidens transportsystem i norra Skandinavien, och att öka samarbetet mellan olika aktörer på nationell, regional och lokal nivå och mellan beslutsfattare i politiken, industrin och transportbranchen.

- Sundsvalls kommun är en exportorienterad kommun som kommer att ha stor nytta av det här arbetet både vad gälller näringslivets utveckling och för den långsiktiga hållbarheten. Det kommer även att bidra till att öka Sundsvalls potential att vara en attraktiv kommun när avstånden minskar, säger Magnus Sjödin, kommunstyrelsens ordförande.

Fakta om projektet

   • Region Västerbotten kommer att leda projektet.
   • Projektet syftar till att utveckla Botniska korridoren som ett grönt, transportstråk där olika transportmedel förstärker varandra till en väl fungerande helhet.
   • Det är det största av de åtta projekt som bifölls med en budget på 4,8 Milj Euro (motsvarar cirka 45 miljoner kronor).
   • Av den totala budgeten på cirka 4,8 miljoner Euro medfinansierar Östersjöprogrammet cirka 3,2 miljoner Euro.
   • Projektet har 29 parter från 5 länder (Sverige, Finland, Norge, Polen och Tyskland).
   • Förutom Region Västerbotten ingår bland annat Länsstyrelsen Norrbotten, Umeå kommun, Sundsvalls kommun, Region Jämtland och Norrtåg.
   • Dessutom deltar 58 stycken associerade partners, som till exempel LKAB, Boliden, Volvo.
   • Projektet pågår fram till den sista juni 2014.

Fakta Botniska Korridoren

Botniska korridoren är en strategiskt viktig länk i Europas godstransportsystem. Den går på såväl svensk som finsk sida och binder samman öst-västliga och nord-sydliga axlar över gränserna mellan Sverige, Finland, Norge och Ryssland.

Korridoren får också en viktig betydelse för de öst-västliga transportstråken exempelvis: Finland-Sundsvall-Östersund-Trondheim, Vasa- Umeå-Mo i Rana, Northern Axis (Narvik - Haparanda - Torneå - S:t Petersburg) samt söderut; Karlskrona - Gdyna och Trelleborg – Rostock.

Kontaktperson:

Hans Dunder

Telefon: 060-19 17 69

Mobilnummer: 070-668 68 05