Sundsvalls kommun

Sundsvalls kommun går plus 2015

Pressmeddelande   •   Jan 25, 2016 16:08 CET

Sundsvall kommun har ett positivt resultat 2015 trots att vissa delar av verksamheten går med kraftigt underskott. Det positiva resultatet på 33 miljoner kronor beror bland annat på att barn- och utbildningsförvaltningen lyckats minska sitt underskott med 13 miljoner kronor.

2014 var överskottet 17 miljoner kronor (mnkr) som kan jämförars med årets överskott på 33 mnkr. Det positiva resultat är 21 mnkr bättre än prognosen från augusti 2015 (tertial 2) men 70 mnkr lägre än budgeterad nivå samma år. Barn- och utbildningsförvaltningen har den tydligaste förbättringen som har lyckats vända sin negativa trend från ett prognostiserat underskott på -15 mnkr till -2 mnkr. Alla förvaltningar förutom Socialförvaltningen har fått ett bättre resultat än vad som prognostiserats. Socialförvaltningens underskott är - 213 mnkr och det är en försämring mot prognosen i augusti med - 38 mnkr.

- Under hösten har politiken fattat en rad beslut för att få ekonomin i balans. Vi ser att det har gett resultat, framför allt i barn- och utbildningsförvaltningen, där man på kort tid har lyckats vända sitt underskott och nu nästan är i balans. Det är glädjande och nu är det viktigt att vi håller i det här och inte lutar oss tillbaka. Vi har ett stort arbete framför oss, framförallt på socialförvaltningen. Vi är övertygade om att de beslut vi tagit och kommer att ta kommer att vända den negativa ekonomiska trenden även där säger Peder Björk, kommunstyrelsens ordförande.

- Det finns en rad faktorer som vi som kommun inte kan påverka och dessa slår olika mot budgeten. I år hade vi bland annat lägre räntekostnader än beräknat och en återbetalning av AFA-premier med 44 mnkr som påverkade oss positivt. Andra faktorer som påverkat vår ekonomi är att vi 2015 hade 30 mnkr lägre skatteintäkter än beräknat. Därför är det extra viktigt att vi får den löpande verksamheten och de delar vi kan påverka i ekonomisk balans de kommande åren, säger Örjan Folkesson, kommunens ekonomidirektör.

Kommunen uppfyller kommunallagens balanskrav

Resultatet innebär att kommunen uppfyller kommunallagens krav på balans för 2015. För att kunna möta det utökade behoven inom vård, skola och omsorg samt för att kunna finansiera beslutade investeringsplaner krävs det dock en förbättrad ekonomisk utveckling där den stora utmaningen är underskotten inom socialförvaltningen.

Kontaktperson:

Peder Björk, kommunstyrelsens ordförande, tfn: 070-190 12 91

Örjan Folkesson, Ekonomidirektör, tfn: 070-693 44 83