Sundsvalls kommun

Sundsvalls kommun ökar nattbemanningen på demensboenden

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2011 17:42 CET

Vid sitt sammanträde den 23 februari kommer socialnämnden att ta ställning till ett förslag om en kraftigt ökad bemanning nattetid på kommunens äldreboenden för personer med demenssjukdom.

- Den nya satsningen innebär att vi kan lägga ännu mer fokus på omsorgens kvalitet, där uppsikt och tillsyn av de boende prioriteras, säger Håkan Littzell, äldreomsorgschef i Sundsvalls kommun.

Bakgrunden är bland annat den förändring i föreskrifter som socialstyrelsen gjort och de inspektioner som genomfördes med anledning av förändringen.

Det var i november i fjol som Socialstyrelsen gjorde nära 100 oannonserade inspektioner vid äldreboenden i 48 kommuner, däribland Sundsvall.

På ett antal ställen ansåg socialstyrelsen att det utifrån de nya föreskrifterna fanns för lite bemanning nattetid. Dessutom saknades ofta rutiner för uppsikt över de dörrar som leder in till enheterna.

Utifrån detta har socialtjänsten i Sundsvall lagt ett förslag om att öka nattbemanningen med 18 tjänster vid kommunens äldreboenden.

Kontaktpersoner:

  • Else Ammor, socialnämndens ordförande
    Telefon: 060- 19 11 06, 070-190 50 07
  • Håkan Littzell, Äldreomsorgschef
    Telefon: 060-19 12 59, 070-388 42 62