Sundsvalls kommun

Sundsvalls kommun presenterar senaste LUPP-undersökningen

Pressmeddelande   •   Maj 30, 2016 08:58 CEST

Beslut som rör unga ska bygga på kunskap om unga. Ungdomsenkäten LUPP är därför ett viktigt dokument för både politiker och tjänstemän i Sundsvalls kommun. Nu presenteras den senaste undersökningen.

– Politiker och tjänstemän i Sundsvalls kommun tar del av LUPP-enkäten, och många beslut grundar sig just på den. Att vi har valt att satsa på rätt saker har också lett till ökad trovärdighet bland unga, och därmed också en högre svarsfrekvens. Våra ungdomar vet att vi lyssnar på dem, säger Lars-Ove Johansson, avdelningschef ungdomsavdelningen, på Kultur & Fritid.


Hur har ungdomarna det idag? Presentation i Fullmäktigesalen, 10.00-12.00
Ungdomsenkäten LUPP, Lokal Uppföljning av Ungdomspolitiken, tar upp frågor om familjesituation, sexuell läggning, mående, drogvanor, fritidsintressen, skolan och framtiden.Den 31 maj, kl. 10.00-12.00.presenteras den allra senaste enkäten av Sheila Zimic, forskare på FoU, Kommunförbundet Västernorrland, i Fullmäktigesalen.

Nationella LUPP-undersökningen
Sundsvalls kommun började använda sig av ungdomsenkäten LUPP, framtagen av Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor, år 2006. Enkäten går ut till ungdomar i åk 8 i grundskolan samt till åk 2 i gymnasiet, under ett och samma tillfälle.

Hälsa, tankar, drömmar och mål
Ungdomsenkäten LUPP är speciellt framtagen för att hjälpa kommuner, stadsdelar och regioner att få kunskap om ungas situation, erfarenheter och synpunkter.

Pressträff 12.00-12.45
Efter presentationen har journalister och media möjlighet att ställa kompletterande frågor mellan 12.00-12.45, direkt till Sheila Zimik, forskare på FoU, Kommunförbundet Västernorrland.

För mer information kontakta Lars-Ove Johansson, avdelningschef, ungdomsavdelningen, Kultur & Fritid, på tel 070-653 38 44.

Läs mer om LUPP-enkäten här: http://www.mucf.se/ungdomsenkaten-lupp