Sundsvalls kommun

Sundsvalls kommun tar beslut om satsningar på fler äldreboendeplatser

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2014 06:55 CET

Den 18 februari finns flera fastighetsärenden på mötet i kommunstyrelsens utskott för infrastruktur och service (INSU). Ett viktigt område är besluten om en fortsatt planering för fler äldreboendeplatser i Sundsvall. Andra beslut gäller ombyggnader och fler platser i skollokaler, energieffektiviseringar och säkerhetshöjande åtgärder.

Tre ärenden som utskottet tar beslut om gäller äldreboendeplatser, ett angeläget utvecklingsområde där det finns behov av ca 200 nya platser i Sundsvall de närmaste åren. Ett beslut gäller fortsatt planering inför utbyggnaden av ca 25 platser vid Granlunda äldreboende i Bergsåker

– Ett annat beslut är att utreda möjligheterna till att utöka platserna vid äldreboendena Lindgården, Tingstagården, Solhaga, Tunastrand och Almedalen, säger Ulrika Burvall, sektionschef, Drakfastigheter, Sundsvalls kommun. Ett mer långsiktigt projekt som också kommer upp till beslut är att utreda möjligheterna att bygga ett nytt äldreboende i Skönsberg.

Ökad säkerhet, energieffektivisering och fler platser vid Bosvedjeskolan
I övrigt ska utskottet också ta beslut om två säkerhetshöjande åtgärder, det gäller brandskyddsåtgärder vid äldreboenden och ett nytt säkrare passersystem vid förskolor. 

Vid Skottsundsbackens äldreboende tar utskottet beslut om att planera för kommande energisparåtgärder, detta som en del i kommunens energisparprojekt.

Två andra beslut avser utbildningslokaler. Det ena är vid Komvux lokaler nära Sundsvalls sjukhus där beslutet gäller ombyggnader i samband med samordningen av vuxenutbildningen. Det andra är ett beslut om att skapa ökade utrymmen vid Bosvedjeskolan genom tillfälliga moduler.

Kontaktpersoner:
Ulrika Burvall, sektionschef, Drakfastigheter, service- och teknikförvaltningen, 073-275 22 80

Sverker Ottosson (MP), ordförande i infrastruktur- och serviceutskottet, Sundsvalls kommun, tfn: 073-274 21 99