Sundsvalls kommun

Sundsvalls kommun visar upp positivt bokslut för 2010

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2011 07:30 CET

Sundsvalls kommun offentliggör nu sin bokslutskommuniké för 2010. De kan stolt visa upp ett resultat på 59,5 miljoner kronor. Det är en förbättring med 21,5 miljoner kronor jämfört med 2009.
- Det är ett glädjande resultat som ger oss en god grund inför framtiden, säger Magnus Sjödin (M), kommunalråd i Sundsvall.

Det som har bidragit till det positiva resultatet är bland annat effektiviseringar i kommunens verksamhet som har hållit kostnaderna nere och högre skatteintäkter. I bokslutskommunikén märks också ökade kostnader för försörjningsstöd och ökade kostnader för vinterväghållning på grund av en snörik vinter.

I bokslutet för år 2010 har kommunen även genomfört en större avsättning på 124 miljoner kronor för att hantera återställande av gamla avfallsupplag. Detta har minskat resultatet från 183,5 miljoner kronor till det slutliga resultatet på 59,5 miljoner kronor.

Kontaktpersoner:
Jonas Borg, Ekonomichef, 073-275 22 92
Björn Magnusson, Controller, 070-190 13 35