Sundsvalls kommun

Sundsvalls kommuns delårsrapport pekar på ekonomi i balans

Pressmeddelande   •   Sep 28, 2010 17:30 CEST

Tufft besparingsarbete i förvaltningar och nämnder samt ökade skatteintäkter och statsbidrag ger oss en ekonomi i balans vid årsskiftet.

Kommunallagen säger att en kommuns intäkter ska överstiga kostnaderna – balanskravet.

Enligt den delårsrapport som koncernstaben idag presenterar för kommunstyrelsens samordningsutskott tyder resultatet för januari till augusti på att Sundsvalls kommun vid årets slut kommer att uppfylla balanskravet med god marginal.

Utifrån resultaten av årets första 8 månader är prognosen att Sundsvalls kommun vid årets slut har ett plus på 146,5 miljoner kronor. Det är 102,5 miljoner kronor bättre än väntat.

Nämnder och förvaltningar har genom tuffa besparingar minskat sina nettokostnader med 0,9% jämfört med samma period 2009. Samtidigt har skatteintäkter och generella statsbidrag ökat med 5,1% varav 2,2% dock är tillfälliga statsbidrag.

Några nämnder kommer av olika skäl att ha ett minus mot budget vid årets slut, det är stadsbyggnadsnämnden, nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration, kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden.

Samtliga nämnder utom Service- och tekniknämnden och kultur- och fritidsnämnden bedömer att besparingskraven för 2010 kommer att uppnås. För dessa två nämnder finns en eftersläpning av kostnadseffekterna av personalminskningar och lämnade lokaler. Effekterna av dessa åtgärder kommer att få full effekt under 2011.

Kommunen redovisar en stark prognos för 2010. Kommunen har också ett ansvar att bedriva verksamheten med god ekonomisk hushållning, dvs. att kommunen uppnår de beslutade målen genom att använda sina resurser klokt. Dessutom ska kommunen klara av att hantera oförutsedda svängningar i ekonomin, och det ställer krav på ekonomiska marginaler.

Kommunfullmäktige har beslutat om effektiviseringar och besparingar i verksamheten från 2009-2012. Detta leder till bättre långsiktiga ekonomiska förutsättningar för kommunen.

-Vi visade handlingskraft och tog ansvar när det behövdes. Nu har vi en stabil ekonomi i kommunen. Vi får dock inte slappna av utan hålla fast i ekonomin vi angett för 2011 och 2012, säger Bodil Hansson (S), ordförande för samordningsutskottet.

Kontaktpersoner:

Bodil Hansson (S) Samordningsutskottets ordförande, telefon 073-275 32 33

Jonas Borg, Ekonomidirektör, telefon 060-19 13 86