Sundsvalls kommun

Sundsvalls stadsbibliotek kampanjar för minskade digitala klyftor

Pressmeddelande   •   Mar 26, 2012 07:45 CEST

Sundsvalls stadsbibliotek tillsammans med övriga bibliotek i länet kommer under vecka 13 att delta i kampanjen Get Online Week för att fler ska börja använda internet.

Get Online Week 2012 är en digital delaktighetskampanj som pågår 26-30 mars i hela Europa. Alla kommunbiblioteken i Västernorrland bidrar i olika utsträckning till kampanjen.

Besökarna får veta mer om Mina vårdkontakter, internetbank, e-legitimation, sociala medier, e-böcker. Tjänster som gör det möjligt att fullt ut utöva sitt medborgarskap, men som också underlättar vardagen och som kan berika både plånbok och själsliv.

Representanter från Landstinget, Skatteverket, banker, SeniorNet, kommunen, John Bauergymnasiet och personal från stadsbiblioteket står för detta.

- Tisdag 27/3 kl 13.00-13.30 Nyfiken på nätet och hur du tämjer din dator (SeniorNet)

- Tisdag 27/3 kl 13.35-13.50 Surfplattan - och låna en E-bok Stadsbiblioteket)

- Tisdag 27/3 kl 14.00-14.45 Koll på stålarna med intenetbank (Nordea, Swedbank)

För mer information, kontakta:

Jennie Olofsson, 060 – 19 20 85, 070 - 658 46 23

Bakgrund

1,3 miljoner svenskar tar enligt en nyligen genomförd undersökning inte del av internet och dess möjligheter. Därför initierades den nationella kampanjen Digidel2013. Målet är att 500 000 fler svenskar ska börja använda internet innan utgången av 2013.

Allt mer av information och tjänster i samhället finns digitalt och på internet. Vi läser nyheterna på webben, lånar e-böcker och sköter bankärenden. En stor del av kontakten med myndigheter flyttar över till hemsidor och e-formulär. Men långt i från alla har kunskap om, eller tillgång till, internet. Enligt undersökningen Svenskarna och internet 2011, finns det cirka 1,3 miljoner svenskar från 16 år och uppåt som aldrig eller sällan använder internet. Digidel är ett nätverk på nationell nivå som har bildats för att öka e-delaktigheten och minska de digitala klyftorna.