Sunne kommun

Sunne studerar hur frivilliga i Ovanåker är med och bygger lokalsamhället

Pressmeddelande   •   Jan 20, 2010 11:46 CET

Genom att ta tillvara på föreningars och eldsjälars kraft vill EU-projektet Genius Loci skapa tillväxt i Sunne. Som ett led i detta görs en studieresa till Ovanåker i Hälsingland 27-28 januari där kommunen samarbetar med föreningslivet.

Syftet med resan är att se hur Ovanåker arbetar med frivilliga krafter i samhällsbyggandet. På programmet står bland annat studiebesök i skidbacken och den nya bandyarenan (Edsbyns hemmaarena) som båda drivs i ett samarbete mellan kommunen och det lokala föreningslivet.

 

Studiebesök läggs också vid landskapets karakteristiska Hälsingegårdar. Där drivs ett EU-finansierat projekt med syfte att optimera samhällsnyttan av hälsingegården som kulturarv/världsarv. Arbetet fokuserar även på hälsingegårdarna som destination och besöksmål.

Sunnes representanter besöker också ett projekt som med framgång arbetar för att få ut arbetslösa ungdomar i jobb där flera förvaltningar i kommunen, Arbetsförmedlingen och föreningar samverkar.

Med på resan är representanter från Sunne och Karlstad kommun samt föreningslivet.

 

Genius Loci ska på ett nytt sätt stärka samhandling och bygga innovationssystem som bygger på penta helix-samarbete; forskare, företag, offentlig sektor, föreningar och enskilda medborgare/eldsjälar. Resan till Ovanåker ska öka kännedomen om hur andra kommuner gjort för att involvera det lokala föreningslivet. Läs mer om Genius Loci på http://www.sunne.se/geniusloci.

 

Har du frågor kontakta gärna

Anna Blomquist                                                          Ola Persson

Tillväxtstrateg, Sunne kommun                                Kommunalråd, Sunne kommun

Tel 0565-164 13, 076-128 45 50                                   Tel 0565-160 04, 070-672 50 27

anna.blomquist@sunne.se ola.persson@sunne.se

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EU-projektet Genius Loci – platsens talang pågår 1 september 2008 till 31 december 2010.
Medverkande/finansiärer:

*Kommuner: Sunne, Hagfors, Hammarö, Karlstad, Kil Ovanåker, Säffle
Privat: Besterman AB, Fryksdalens Sparbank, Selma Spa+

Organisationer/nätverk: Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Värmland, Karlstads universitet, Nätverket Majorskorna, Reggio Emiliainstitutet, Sveriges Kommuner och Landsting

Projektets två steg:

1.        Vidareutveckla det lokala och regionala företagandet genom att ta fram nya metoder, arbetssätt och former

för samverkan

2.        Ta fram en modell där lokal kraft och nya metoder används för att skapa tillväxt samt informationsspridning

och följeforskning

Målmedvetet jobbar vi i Sunne kommun med vår strategi att göra Sunne så sagolikt som möjligt. Huvudmålet är att öka antalet invånare till 15 000. Har vi nöjda medarbetare, medborgare och företagare blir alla goda ambassadörer och fler vill stanna kvar eller flytta till Sunne.