NCFF Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom

Superhjältar vill inte bli skjutsade till skolan!

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2012 11:07 CEST

Frågar man barn så vill de helst ta sig till och från skolan för egen maskin. Ändå skjutsas de som aldrig förr och det farliga trafikkaoset som uppstår runt skolorna har kommit att bli ett omdebatterat problem.

– Runt trettio procent av alla bilresor som görs i Sverige är kortare än tre kilometer och det är just det slentrianmässiga skjutsandet som vi vill uppmärksamma och göra någonting åt, säger Klas Elm på Svensk Cykling.

Utmaningen ”Gå och cykla till skolan” vänder sig till Sveriges alla F-6-skolor och bakom initiativet står Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom (NCFF) som arrangerar utmaningen tillsammans med Svensk Cykling.

– Syftet med utmaningen är att minska bilskjutsandet utan att för den skull peka ut skjutsande föräldrar som bilterrorister.  Vi vill istället visa på andra möjligheter och transportlösningar som är bra för både hälsan, trafiksäkerheten och miljön, säger Camilla Bergholm på NCFF. I år är vi på jakt efter ännu fler ”Superhjältar” som vill vara med och bidra till just detta.

Tävlingen pågår under september och oktober månad. Skolorna ska under två valfria veckor samla så många respoäng som möjligt genom att gå, cykla eller resa kollektivt till och från skolan. Den skola som samlar in flest poäng i förhållande till antalet deltagare vinner 15 000 kronor. Totalt tävlas det om priser värda mer än 40 000 kronor.

I år blir också Gå och cykla till skolan en del av regeringens satsning ”Ett friskare Sverige” som Statens folkhälsoinstitut fått i uppdrag att samordna. Uppmärksamhetsveckan genomförs vecka 42, 15–21 oktober 2012.

Barn som går eller cyklar till skolan…

  • kan få 30-50 procent av sin dagliga dos fysisk aktivitet tillgodosedd
  • upplever att de känner sig piggare och har lättare för att koncentrera sig.
  • är mer fysiskt aktiva under hela skoldagen
  • utvecklar bättre trafikfärdigheter och en bättre emotionell hälsa
  • får träning i att ta sig fram i närmiljön
  • blir handlingskraftiga och får bättre självförtroende
  • har bättre motoriska färdigheter, lungfunktion och högre energiförbrukning

När man jämför vardagscykling med organiserad idrott står sig cykling också mycket bra. Ett barn som har fyra kilometer till skolan får bättre kondition uppe på cykeln än om hon/han spelar fotboll två gånger i veckan.

För vidare information kontakta:
Camilla Bergholm, Hälsoutvecklare och informatör på NCFF, camilla.bergholm@oru.se
tfn.019-30 11 38 eller 0706-82 11 38.
Klas Elm, Svensk Cykling, 08-508 938 18 eller 0704-58 01 08, elm@branschbolaget.se

Om NCFF
Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom (www.ncff.nu)

Regeringen inrättade år 2004 ett Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom, placerat vid Örebro universitet. Centret har till uppgift att brett stödja skolornas hälsofrämjande arbete och visa på samspelet mellan goda matvanor, ökad fysisk aktivitet och hälsa kopplat till lärande. NCFF ska även sprida erfarenheter från lärande skolexempel, forsknings- och utvecklingsprojekt samt verka för ökad samverkan mellan universitet/högskolor, kommuner och andra skolhuvudmän och myndigheter, intresseorganisationer och lokala organisationer. NCFF representerar också Sverige i flera olika internationella nätverk.