Vauni AB

Superkaminen för alla boendetyper

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2011 19:01 CET

Värme som en vedeldad öppen spis, men utan sot och aska
Vaunis svensktillverkade skorstensfria öppna spisar kan enkelt installeras i alla typer av fastigheter, utan byggodkännande. De ger samma njutning och värme som vedeldade öppen spisar, men utan sot och aska. Vaunis kaminer passar dem som inte kan, vill eller får installera skorsten i sin fastighet. Dyr och krånglig skorstensinstallation blir därmed ett minne blott.

Billigt, miljövänligt och minimalt rengöringsbehov
Vaunis kaminer gör det möjligt att elda med modern, miljövänlig teknik utan kostsam skorsten. Totalkalkylen för en skorstensfri öppen spis blir i många fall en bråkdel jämfört med en vedkamininstallation. Drivmedlet är ren bioetanol vilket gör dem skorstensfria då restprodukterna vid förbränning är desamma som i vanlig utandningsluft - värme, vattenånga och koldioxid. Eftersom förbränningen är 100% fri från rök, sot och aska slipper användaren i princip all form av rengöring vilket är en viktig skillnad jämfört med en vanlig vedkamin.

Byggproduktcertifikat
Vaunis samtliga skorstensfria spisar är certifierade i Sverige och försedda med byggproduktcertifikat vilket garanterar att de uppfyller Boverkets Byggregler (BBR) samt är godkända för användning i enlighet med BVL.

www.vauni.se
Kaminerna drivs av spisbränsle (ren bioetanol), läs mer på www.spisbränsle.se

Vauni AB är världsledande tillverkare av skorstensfria kaminer och etanolbrännare. Bolaget designar, utvecklar, producerar samt distribuerar eldstadsutrustningar utan skorsten till företag och privatpersoner i 29 länder.

All utveckling och produktion sker i Sverige, vilket garanterar hög kvalitet och etiska arbetsförhållanden.
Vaunis produkter ger följande fördelar
- Enkel och flexibel eldstadsintegrering
- Passar alla interiörer
- Hög designfrihet utan komplicerad installation
- Total kostnadsbesparing på 60-70% jämfört med ved- eller gaskaminer
- Vauni är totallösningsleverantör av högkvalitativa kaminer, förbränningssystem samt bioetanolbränsle

All utveckling och produktion sker i Sverige, vilket garanterar hög kvalitet och etiska arbetsförhållanden.

Vauni AB har huvudkontor i Göteborg, Sverige.