Stockholms Läns Landsting

Superlandsting med nya gränser är ingen lösning (m)

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2007 14:05 CET

Ska sjukvården bli bättre behöver personalen lyftas fram och politiken backa

I Stockholms län bor knappt två miljoner människor, en dryg femtedel av landets invånare. Även med den föreslagna regionindelningen skulle de flesta regionerna inte nå upp till Stockholms nuvarande storlek. Sjukvården ska enligt lag ges på lika villkor i hela landet så det är rimligt att fråga sig vilket problem ansvarskommittén löser genom att skapa nya superlandsting? Det finns inget som visar på att stora landsting är bättre på vård än små.

– Ansvarsutredningen drar fel slutsatser. Det behövs inga nya politiska instanser. Tvång och byråkratisering gynnar inte utvecklingen. Samarbete och frivillighet vore en bättre väg än att skapa nya regioner där gamla gränser byts ut med nya, säger finanslandstingsrådet i Stockholms läns landsting Chris Heister i kommentar till dagens slutredovisning av ansvarsutredningen.

– Ska sjukvården bli bättre behöver personalen lyftas fram och politiken backa. Det möjliggörs bäst med en statlig sjukvårdspeng, betalad av alla och nyttjad av den som behöver vård. I en sådan modell finns inget behov av vare sig landsting eller regioner. Sverige är för litet för tre politiska nivåer, avslutar Chris Heister, finanslandstingsråd i Stockholms läns landsting.

Presskontakt:

Johan Olsson, 070-737 41 80
Presschef