SSAB

Supertunn container ger bra flis för kunderna

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2005 11:17 CEST

Världens lättaste och hårdaste container? Helt byggd i ett av marknadens mest avancerade höghållfasta stål och med supertunna väggar kandiderar CMT:s nya containerserie definitivt till titeln. Materialvalet tillsammans med ny design flerdubblar dessutom livslängden. Nu är containern nominerad till Swedish Steel Prize som ges till världens främsta konstruktion i höghållfast stål.

Genom att noga följa utvecklingen av nya höghållfasta stål och ta vara på materialens möjligheter har containertillverkaren CMT, specialist på så kallade lastväxlarcontainrar, lyckats få fram containrar med låg vikt, hög slitstyrka och god lönsamhet för kunderna. Avgörande har varit att utnyttja de nya materialen till ekonomiskt fördelaktiga lösningar.

– Det är ekonomisk nytta för våra kunder som styr valet av material, menar Martin Wåhlin, vd på CMT. En container är en investering och inte en förbrukningsvara. En del av våra kunder kan räkna hem en container på bara några få månaders drift, vilket är ett starkt försäljningsargument.

CMT har tre modeller i programmet varav de två lättaste har den konstruktion som nu nominerats till Swedish Steel Prize. Det är en supertunn flis- och skogsmaterialcontainer och en lite kraftigare allroundmodell avsedd för olika typer av material.

Skillnaden mellan modellerna är främst materialtjocklek och väggarnas utformning.

– I den lättaste modellen är väggarna mycket tunna och horisontellt veckade både på ut- och insidan medan allroundmodellen har helt släta insidor för att klara slitaget från till exempel metallskrot förklarar Martin Wåhlin.

Den horisontella veckningen ger stadga och eliminerar behovet av stödbalkar som normalt brukar synas på utsidan av containrar. Andra detaljer i konstruktionen som väcker intresse är den rundade övergången mellan botten och sidor, där bottenplåten dras upp på sidan och svetsas samman med sidoplåtarna. Effekten blir mindre antal fogar och förbättrad styrka. Genom att stödbalkarna kunnat plockas bort får man inte bara ned vikten, det ger även mätbara miljöfördelar.

– En traditionellt byggd container har en rad horisontella balkar på varje sida. Var och sticker ut ungefär en decimeter och hindrar luftflödet, förklarar Martin Wåhlin. De balkarna här har vi kunnat ta bort och totalt är det ungefär en meter bred vägg som försvunnit på vardera sidan genom vår konstruktion. Resultatet blir minst fem procent lägre bränsleförbrukning, vilket är bra för både ekonomin och miljön.

Vidare har containrarna en ny konstruktion för krokfästet som används när containrarna lastas på bil. Istället för två kraftiga lodräta balkar som förstärkning på ena kortsidan har CMT valt en y-formad konstruktion där balkarna vinklas av halvvägs upp och dras ut till kortsidans övre hörn. Därmed fördelas dragkraften bättre och man har kunnat välja en lättare balk.

– Krafterna fördelas ut i hela containerramen istället för att koncentreras på mitten som blir fallet med en traditionell konstruktionslösning, förklarar Martin Wåhlin.

Dominerande material i CMT: s containrar är ett kallvalsat avancerat höghållfast stål med en lägsta brottgräns på 1400 N/mm2. I den supertunna fliscontainern är väggarna en millimeter och golvet två millimeter tjockt. Allroundmodellen har samma typ av stål i väggarna som är två millimeter tjocka. Golvet tillverkas här av ett tre millimeter tjockt varmvalsat stål med en lägsta sträckgräns på 650 N/mm2.

Produktionen, som ligger i Polen, präglas främst av svetsning och bockning. I början fanns en del intrimning som nu är klar och CMT planerar för produktionsökning.

– Vi ska dubbla produktionen med befintlig maskinpark, berättar Martin Wåhlin. Vi har lärt oss att hantera de här materialen effektivt och ser goda möjligheter att få upp takten.

Men redan finns olika nya idéer på ritborden hos CMT.

– Vi tittar på flera olika förslag, bland annat att leverera containern som byggsats där kunden själv gör en del av slutmonteringen, avslöjar Martin Wåhlin. Oavsett vad vi väljer för nya lösningar så fortsätter vi att hårdbevaka utvecklingen av nya höghållfasta stål. De finns definitivt med i framtidsplanerna och är en viktig del i vår framgång.


Bildtext:
Lättast i världen? CMT:s nya fliscontainer byggs i en millimeter tunt avancerat höghållfast stål. Viktbesparingen är stor och ger plats för mer betald last. Företaget med VD Martin Wåhlin i spetsen har nominerats till Swedish Steel Prize 2005 för sin containerkonstruktion.

Text och digital bild finns att hämta på www.ssabtunnplat.com.

För ytterligare upplysningar:

Fakta om SSAB Tunnplåt AB:
SSAB Tunnplåt, som ingår i SSAB-koncernen, är Nordens största tunnplåtstillverkare och en av världens ledande tillverkare av höghållfast stål. Företaget omsätter 12,7 miljarder kronor och tillverkar cirka 2,6 miljoner ton tunnplåt årligen. Totalt sysselsätts 4 500 anställda.