Universeum

Susan Greenfield, Michael John Gorman och Åsa Mäkitalo avslutar Ecsite 2013

Pressmeddelande   •   Jun 07, 2013 12:28 CEST

4-8 juni pågår Europas största konferens om vetenskapskommunikation på Svenska Mässan och Universeum i Göteborg. Huvudkonferensen avslutas under lördagen med ett engagerande huvudanförande av Susan Greenfield och en rad workshops, paneldiskussioner och föreläsningar.

Ur lördagens konferensprogram:
Huvudanförande av Susan Greenfield
Kl 9 ger Susan Greenfield ett huvudanförande; The neuroscience of creativity – Making the most of 21st century technology. Susan Greenfield är hjärnforskare vid University of Oxford och har tilldelats 30 hedersdoktorer från brittiska och utländska universitet. Hon har skrivit flera populärvetenskapliga böcker om sinnet och hjärnan och uppträder regelbundet i radio och tv. Hon håller ofta föreläsningar för allmänheten och privat sektor.

Presentation av en unik och tvärvetenskaplig satsning
Kl 10 hålls seminariet Digital inquiry and controversy mapping – re-innovating the interactive science centre? Där kommer en unik satsning och tvärvetenskapligt samarbete som ska utveckla naturvetenskapen och tekniken i skolan att presenteras. Med stöd från Skolverket ska Universeum och Göteborgs universitet utveckla en kurs för gymnasieskolan i kontroverskartläggning. Kontroverskartläggning innebär att – utan att ta ställning – kartlägga en sociovetenskaplig frågas olika argument med hjälp av IT-verktyg. Medverkar gör bl a Tommaso Venturini, professor vid Medialab sciences Pro i Paris och Åsa Mäkitalo, professor i pedagogik och samordnare för styrkeområdet Lärande vid Göteborgs universitet.

Hälsofrämjande åtgärder och medborgarengagemang
Kl 14.30 är ämnet hälsosam livsstil. Utbildningsforskare har bidragit med nya insikter kring hälsofrämjande åtgärder och medborgarengagemang. Science center och museer har möjlighet att spela en nyckelroll i arbetet för en mer hälsosam livsstil. Seminariet Science and health: A transforming mix for families and schools kommer att ge exempel på innovativa, omdanande upplevelser och diskutera varför vi måste fokusera på detta ämne.

Science center som inkubatorer för innovationer
Kl 14.30 hålls också seminariet Science centres: Incubators of creativity. Science center är utmärkta platser för att stimulera samarbeten mellan konst, vetenskap och teknik. Science centren kan stödja innovationsprocesser som kräver vetenskapliga och kreativa färdigheter i syfte att t ex uppmuntra unga människors kreativa processer eller stödja entreprenörskap och affärsutveckling.

Talar gör bl a Michael John Gorman, VD ledare för Science Gallery vid Trinity College i Dublin. Science Gallery har beskrivits som en "världsnyhet" och ett "dynamiskt utforskande av gränssnittet mellan vetenskap, teknik och kultur i en social miljö”. 2011 fick de 1 miljon Euro från Google.org, som efter att ha sett framgångarna för Science Gallery i Dublin vill bidra till arbetet med att sprida konceptet till andra universitetsstäder i världen.

- Our vision is to share Science Gallery’s unique approach to public engagement at the interface of science and art. We’re planning eight Science Gallery hubs around the world by 2020, developed in partnership with leading universities in key cities such as London and Moscow. In each city, we tap into a vibrant local creative community of researchers, designers, artists and entrepreneurs to engage and inspire the next generation of innovators”, sa Michael John Gorman i december 2011.

Om medborgarinflytande och museer som innovativa miljöer
Kl 16.30 diskuteras medborgarinflytande – en stark kraft för att involvera medborgare i det politiska beslutsfattandet och för att skapa en innovativ miljö där sådana tankar främjas. Seminariet Socio-scientific decisions and potential for citizen deliberation kommer att diskutera möjligheterna för medborgarinflytande och museernas roll som mötesplatser. På museer skulle det kunna finnas möjlighet att föra sådana djupa dialoger.

Huvudkonferensen avslutas den 8 juni. För mer information om konferensen och programmet i sin helhet, besök ecsite.eu/annual_conference. Journalister kan registrera sig gratis på plats. Intervjuer kan ordnas, personal finns på Svenska Mässan och Universeum för att hjälpa till.

Om ECSITE
ECSITE är det europeiska nätverket för science centers och museer. Det grundades för 20 år sedan och förbinder idag yrkesverksamma inom vetenskapskommunikation från mer än 400 institutioner i 50 länder. Ecsite förenar medlemsinstitutionerna genom projekt och aktiviteter och underlättar utbyte av idéer och best practice i aktuella frågor.

Om Universeum
Universeum är Nordens mest besökta science center och en av de största attraktionerna i Sverige. Vårt uppdrag är att positivt påverka ungas attityder till naturvetenskap, teknik och matematik så att fler väljer att studera och arbeta inom dessa områden.