Independent Living Institute Assistanskoll

Susanne Billum, justitieråd, HFD - "Man ska kunna lita på det första beslutet om assistansersättning"

Pressmeddelande   •   Mar 07, 2012 08:06 CET

Susanne Billum var med och tog beslut om den regeringsrättsdom som i praktiken fastställt att enbart integritetsnära delar ska räknas som grundläggande behov när det avgörs om en person ska få assistansersättning. Hon står fast vid domen men är tveksam till att personer med oförändrad funktionsnedsättning nu förlorar sin assistansersättning på grund av domen.

Var med och beslutade om regeringsrättsdomen

Sedan 2007 räknar Försäkringskassan enbart integritetsnära delar i grundläggande behov som grund för assistansersättning. Det mest kända exemplet är att enbart den som inte själv kan föra maten till munnen har ett grundläggande behov vid måltider. Den nya praxisen fastställdes 2009 i Regeringsrätten (numera Högsta Förvaltningsdomstolen) och har lett till att alltfler förlorar sin assistansersättning vid tvåårsomprövningar.

Du ska kunna lita på det första beslutet

Susanne Billum är däremot kritisk till att regeringsrättsdomen leder till att assistansersättning tas bort vid tvåårsomprövningar.
- Lagstiftning kan alltid ändras, då kan assistansersättningen avskaffas över en natt, men nya domar borde inte kunna ändra förutsättningarna på detta sätt.

Läs artikeln i sin helhet på Assistanskoll 

Assistanskoll.se är Sveriges ledande webbplats för jämförande konsumentupplysning och bevakning av området personlig assistans