Vägverket

Susanne Lindh ny regionchef på Vägverket i Stockholm och Gotland

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2005 11:29 CET

Susanne Lindh, 50 år, tillträder tjänsten som regionchef för Vägverket i Stockholm och Gotland den 1 november 2005.

Susanne kommer närmast från motsvarande tjänst i Skåne där hon har varit sedan början av 2002. Susanne har ett förflutet inom Svenska Kommunförbundet, Statsrådsberedningen, Kommunikations- och Finansdepartementet. Hon har också varit VD för bolag i IT-branschen. Susanne sitter i styrelserna för Arlandabanan, Luftfartsstyrelsen och Lotsen AB.

- Den utvecklingen som Stockholm står inför inom infrastruktur med satsningarna på Norrortsleden, väg 73 och inte minst Norra länken känns både spännande och utmanande för mig. Bra vägförbindelser är en förutsättning för regionens framtida utveckling, vad gäller tillväxt och sysselsättning.

- Jag vill att kvinnor och män ska uppleva att vi bygger för att klara både säkerheten och framkomligheten i vår region. Det är viktigt för mig att förmedla budskapen om att våra vägar ska vara säkra, kännas trygga och framkomliga så att människor hinner fram i tid till arbete, skola och olika möten.

Högupplöst bild på Susanne Lindh
http://www.vv.se/filer/29871/hogupplost_vv.tif

Foto: Thomas Henriksson

För mer information, vänligen kontakta:
Susanne Lindh, tel: 08-757 67 55
Marianne Dunér, stf. informationschef, tel: 08-757 67 35Region Stockholm
Avdelning Information: Postadress: 171 90 Solna.
Telefon: 0771-119 119. Telefax: 08 - 627 09 23.
E-post: vagverket.sto@vv.se
Informationschef: Birgitta Holmström Telefon: 08-757 67 21
Mobil: 070-673 64 88. Telefax: 08-98 23 23
E-post: birgitta.holmstrom@vv.se