Suzuki

Suzukis produktion och försäljning 2011

Pressmeddelande   •   Mar 14, 2012 16:08 CET

Försäljningen 2011

På grund av den ekonomiska nedgången i Europa och kreditåtstramningarna i Asien blev bilmarknaden under förra året mycket stram. Trots detta lyckades Suzuki undvika en större volymnedgång. Man fokuserade på nya Swift, som introducerades globalt under året. Försäljningen gick speciellt bra i de asiatiska länderna, central-och Sydamerika liksom Afrika. Den totala försäljningsvolymen gick ned 3 procent på årsbasis men matchade 2010 års nivå på 2,5 miljoner fordon.

Åtstramningsåtgärderna inom EU till följd av vissa länders statsskuldskriser påskyndar försäljningsproblemen inom bilbranschen och gör konkurrensen ännu intensivare.

Suzuki gjorde under fjolåret ett gott resultat tack vare nya Swift och SX4, som under sitt femte år på marknaden visade fortsatt försäljningsökning. Suzukis totala försäljning i Europa minskade med 4 procent på årsbasis och landade på 234 000 bilar.

Företaget upplever fortsatt stor framgång med nya Swift, som gått hem på samtliga marknader tack vare sin distinkta och förfinade framtoning och sportiga egenskaper. Den första internationellt strategiska Swift-modellen lanserades i Paris 2004 och rullar nu ut den andra generationen av modellen med samma koncept. Med dagens försäljningstakt beräknas Swift, räknat från 2005, nå en ackumulerad försäljning på 2,5 miljoner bilar under innevarande månad. Glädjande är att även SX4, som introducerades 2005 som företagets cross-over, säljer mycket bra såväl i Europa som på andra marknader. Den ackumulerade försäljningen av SX4 kommer inom kort att nå 1 miljon fordon.