BelBin Assessment

Suzy Dudley CEO of BSRP Inc is visiting Sweden

Press release   •   May 20, 2014 14:52 CEST

Suzy Dudley (si bifogad bild) dotter till en av grundarna, George W Dudley, har tagit över ledarskapet i forskningsbolaget www.bsrpinc.com som vigt sin forskning runt konsekvenserna av Inhibited Social Contact Initiation Syndrome som när det drabbar sälkare kallas Sales Call Reluctance och populärvetenskapligt kallas "The fear of Self Promotion" dvs Säljhinder. Säljare har en lägre grad av hinder visar all vår forskning å andra sidan leder dessa hinder snabbt till att säljaren inte klarar av sin budget. Dessa hinder stoppar karriärer, får företag att gå i konkurs, får entreprenörer att misslyckas och mycket mer.

Onsdag den 4 Juni träffar Suzy Dudley vår kunder i Sverige tillsammans med Threlitha Bryant en av forskarna runt Säljhinder idag. Trelitha och Christer b Jansson genomför den fyra dagars workshop som vi använder oss av för att träna chefer, tränare, konsulter, psykologer att kunna hantera, identifiera, tolka, åtgärda Säljhinder. Den Workshopen genomförs 2-5 Juni på Villa Pauli i Stockholm.

I hjälpa människor att ta itu med sina hinder leder till både ökat välbefinnande som högre prestationsnivå.Att använda rätt metoder för att åtgärda hinder är också viktigt. Många trodde att dessa hinder kunde åtgärdas via stresshantering som istället förvärrade situationen och det kostade säker några försäljningschefer jobbet och många säljare blev svårt drabbade.

BelBin malta Ltd T10F Apartment 19 TP01 Malta, www.belbin.se, info@belbin.se, tel 08-446 49 40. BelBin Malta (tidigare BelBin Svenska AB) är i Skandinavien det ledande företaget på tester för säljares produktivitet och olika team effektivitet. Vi representerar Dr M Belbins forskning om Vinnande Mangement Teams och George W Dudley och Shannon Goodsons forskning om Säljhinder - Sales Call Reluctance. Tester vi säljer är Belbins teamrollanalys Interplace och tester för att mäta säljhinder och kontakthinder. Vi har idag många erfarna skickliga konsulter som behärskar våra verktyg och som därmed kan åstadkomma stor skillnad i produktivitet hos både säljare som i olika team konstellationer. Då våra leverantörer är forskningsföretag försöker vi vara bron som binder ihop forskning med de mer praktiskt inriktade dvs våra kunder som är tränare, psykologer, konsulter, coacher m fl.

Vill du effektivisera ledningsgrupper, projektteam nyttja en erfaren licensierad Belbin konsult i Belbins Team Skills. Når inte säljarna sin budget, gör för få prospekting möten, för få avslut med andra ord underpresterar välj en licensierad Belbin konsult i Säljhinder.