Aktiebolaget Åkerikonsult

Sv Åkeriföretag och Transport inbjuder till: Transportnäringen och klimatfrågan

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2010 08:39 CET

Lastbilarna ger stora utsläpp av växthusgaser. Samtidigt är nästan all verksamhet i ett modernt samhälle beroende av dieseldrivna lastbilar i något led: för byggande, för varuhandel, för regionalpolitik…

(S), (V) och (MP) har lagt en gemensam motion (2009/10:T522) som behandlar transportnäringarnas klimatpåverkan. Motionen utmynnar i krav på att utreda möjligheten att utveckla ett beställaransvar där den som köper transporter tar ansvar för att arbetet sköts på ett klimatsmart sätt.

Sveriges Åkeriföretag och Svenska Transportarbetareförbundet ser gärna att diskussionen fördjupas och förs i en bredare krets. Därför inbjuder vi till ett seminarium om transportindustrins villkor och behovet av kvalitetstänkande i en kaotisk bransch.

Tid: Onsdag den 3 mars klockan 14:00

Plats: Riksdagen, lokal L1-43. Ingång från Mynttorget.

Program:

13:30 Kaffe, registrering.

14:00 Den moderna logistiken som möjliggörare och miljöproblem • Inger Gustafsson, Vinnova

14:20 De svaga åkerierna och behovet att skapa en självständig transportindustri • Johan Lindström, vd Sveriges Åkeriföretag

14:35 Beställaransvar – en metod att lägga ansvar där det kan bäras • Lars Lindgren, ordförande Svenska Transportarbetareförbundet

14:50 System för uppföljning av upphandlade transporter • Benny Fredin, vd Nordic Port

15.00 Samtal kring möjligheterna att minimera transportnäringens klimatpåverkan • Lena Hallengren (S) • Karin Svensson Smith (MP) • Peter Pedersen (V) • Sten Bergheden (M), samtliga från riksdagens trafikutskott

15.45 Frågor

16.00 Avslutning

Efter seminariet finns möjligheter till enskilda frågeställningar och intervjuer.

Anmälan senast den 25 februari till Anna Hellström • anna.hellstrom.fk@transport.se

 

Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation med cirka 9 000 åkeriföretag och lastbilscentraler som medlemmar.